نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مشهد

2 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پژوهش حاضر به ‌منظور بررسی اثربخشی تمرین مهارت‌های روان‌شناختی منتخب بر استحکام ذهنی، تعهد ورزشی و مهارت دریبلینگ فوتبال، فوتبالیست‌های نوجوان 13 تا 15 سال مشهد صورت گرفت. نمونه پژوهش تعداد 30 نفر از فوتبالیست‌های نوجوان عضو باشگاه‌های دسته اول شهر مشهد به عنوان آزمودنی در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و گواه گمارده شدند. در مرحله پیش‌‌آزمون، آزمودنی‌ها به تکمیل پرسش‌نامه‌های استحکام ذهنی، تعهد ورزشی و هم‌چنین آزمون مهارت دریبلبنگ (مور-کریستین) پرداختند. گروه تجربی به مدت هشت هفته به انجام تمرینات ویژه مهارت دریبلینگ فوتبال به همراه تمرینات منتخب مهارت‌های روان‌شناختی پرداخت. در تحلیل داده‌های پژوهش از آزمون‌های تحلیل واریانس مرکب و تی مستقل استفاده شد. یافته‌ها در پس‌ آزمون نشان‌داد گروه تجربی در تمامی متغیرها عملکرد بهتری نسبت به گروه گواه داشت. نتایج نشان می‌دهد که تمرین مهارت‌های روان‌شناختی شاخص‌های روانی و عملکرد حرکتی را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effectiveness of Selected Psychological Skills Training (PSTs) on the Mental Toughness, Sport Commitment and Dribbling Skills of 13- to 15-year-old Football Players in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammadi-nezhad 1
  • Naser Pazeshi 2
  • Saeed Nazari 2

1 University Professor

2 Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effectiveness of selected psychological skill training (PSTs) on mental toughness, sport commitment and football dribbling skill of youth football players in Mashhad. They were selected as available samples and participated in the present study, as a quasi-experimental research with experimental and control group was done in pre and posttests. Subjects were initially asked to answer mental toughness questionnaires and sport commitment. For eight weeks, the experimental group performed specific football dribbling skill exercise along with selected PSTs, and the control group performed only specific dribbling skills exercises. A mixed-design ANOVA and t-test were used. The findings showed at post-test, the experimental group performed better than the control group in all variables. Moreover, the practice of psychological skills improved football dribbling skills. It shown that PSTs had a significant effect on mental toughness and sports commitment and dribbling skill of adolescent football players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Skill Training
  • Mental toughness
  • Sports Commitment
  • Football
  • Dribbling