داوران

 

* فرآیند داوری مقالات

داوری مقالات در این نشریه بصورت بسته انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

 

* الزامات اخلاقی داوران

داور باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
داوران باید بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

- مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست.

- مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند.

- مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود.

- مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد.

 

* معیارهای داوری مقالات

معیارهای داوری مقالات شامل مرتبط بودن موضوع، اصیل و بدیع بودن پژوهش، جدید بودن موضوع، مستند بودن مقاله و بهره گیری از منابع معتبر، و ضرورت و اولویت موضوع مورد بررسی می باشد.

 

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
عباس ابوالقاسمی روان‌شناسی بالینی ورزشی دانشگاه گیلان
پژمان احمدی گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی (ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مالک احمدی روان‌شناسی تربیتی ورزشی گروه‌های خاص دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
نصور احمدی عضو هیئت علمی / دانشگاه شهید بهشتی
سعید ارشم استادیار رفتارحرکتی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران
مهتا اسکندرنژاد دانشگاه تبریز
رسول یاعلی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران
رویا آفتاب روان‌شناسی بالینی ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
سید عباس افسانه پورک دانشگاه مازندران
علیرضا آقابابا هیات علمی
مریم آقاخانبابایی
محمد تقی اقدسی روان‌شناسی تربیتی ورزشی (مهارت های ذهنی، ورزش کودکان، و..) دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز
مهدی بیاتی گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.
رخساره بادامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
مهدی بشیری استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علیرضا بهرامی مطالعات بنیادی در روان شناسی ورزشی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اراک
شهاب پروین پور گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
علی پشابادی دانش آموخته دکتری رفتار حرکتی
زهرا پورآقایی اردکانی دانشگاه علامه طباطبائی
فرشاد تجاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مجید چهارده چریک عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
فاطمه سادات حسینی عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ارومیه
فریده حمیدی
محمد خبیری دانشگاه تهران
حسن خلجی دانشگاه اراک
داریوش خواجوی دانشگاه اراک
امیر دانا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فرزانه داوری روان‌شناسی تربیتی ورزشی (مهارت های ذهنی، ورزش کودکان، و..) هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
بهروز دولتشاهی هیات علمی
زاهده رحمانیان مطالعات بنیادی در روان شناسی ورزشی دکتری روان‌شناسی ورزشی، کارشناس پژوهش پردیس کوثر دانشگاه فرهنگیان
محمد مهدی رحمتی دانشگاه گیلان
ربابه رستمی بخش علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
زهره رضایی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی
صالح رفیعی استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
حسام رمضان زاده استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.
رزا رهاوی عزآبادی مطالعات بنیادی در روان شناسی ورزشی رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه الزهرا تهران ایران
سحر زارعی روان‌شناسی تربیتی ورزشی (مهارت های ذهنی، ورزش کودکان، و..) گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین زارعیان عضو هیات علمی
حمید زاهدی استاد یار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد، نجف آباد، ایران.
رسول زیدآبادی روان‌شناسی تربیتی ورزشی (مهارت های ذهنی، ورزش کودکان، و..) دانشکده تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری
سید حجت زمانی دانشگاه تبریز
علی زینالی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
عادله زهتاب نجفی روان‌شناسی بالینی ورزشی روان شناس ورزش و مدرس دانشگاه
ملیحه سرابندی روان‌شناسی تربیتی ورزشی (مهارت های ذهنی، ورزش کودکان، و..) دانشگاه زابل
مهدی سهرابی دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
سیده ناهید شتاب بوشهری
رضا شجیع
علی شریف نژاد
امیر شمس دبیر علمی
پروانه شمسی پور دهکردی عضو گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا
محمدرضا شهابی کاسب هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
مهدی شهبازی روان‌شناسی تربیتی ورزشی (مهارت های ذهنی، ورزش کودکان، و..) عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علیرضا صابری کاخکی روان‌شناسی تربیتی ورزشی (مهارت های ذهنی، ورزش کودکان، و..) عضو هیات علمی گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد
اسماعیل صائمی مطالعات بنیادی در روان شناسی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
ناصر صبحی قراملکی روان‌شناسی بالینی ورزشی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
ایمان صحرائیان دانشگاه تهران
محسن صفابخش تلفن ثابت 88354376
حمیدرضا طاهری دانشگاه فردوسی مشهد
فرشید طهماسبی رئیس دانشکده تربیت بدنی
شهزاد طهماسبی بروجنی دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
رسول عابدان زاده گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
مریم عبدالشاهی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)
بهروز عبدلی دانشگاه شهید بهشتی
حمید یعقوبی استادیار دانشگاه شاهد
مجید محمود علیلو
علیرضا فارسی دانشگاه شهید بهشتی
داود فاضلی دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، بخش علوم ورزشی
زهرا فتحی رضائی دانشگاه تبریز
عبدالله قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
محمدرضا قاسمیان مقدم گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی
فرهاد قدیری استادیار دانشگاه خوارزمی
محمدحسین قربانی عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
بهروز قربان زاده روان‌شناسی تربیتی ورزشی (مهارت های ذهنی، ورزش کودکان، و..) دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی کاشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
ولی اله کاشانی روان‌شناسی تربیتی ورزشی (مهارت های ذهنی، ورزش کودکان، و..) دانشگاه سمنان
کامبیز کامکاری هئیت علمی
مریم کاویانی روان‌شناسی تربیتی ورزشی (مهارت های ذهنی، ورزش کودکان، و..) دانشگاه شهید بهشتی
بهروز گل محمدی روان‌شناسی بالینی ورزشی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
ابراهیم متشرعی دانشگاه شهید بهشتی
محمود محبی دانشجوی دکتری روانشناسی ورزشی دانشگاه تهران
فریبا محمدی استادیار پژوهشکده طب ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
حسن محمدزاده عضو هیئت علمی/ دانشگاه ارومیه
پونه مختاری مطالعات بنیادی در روان شناسی ورزشی استادیار دانشگاه
مریم مختاری دینانی عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا
جلیل مرادی استادیار گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
سمیرا مشهودی عضو هیئت علمی
امیر مقدم دانشگاه آزاد مشهد
کیوان ملانوروزی استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
بهنام ملکی استادیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
امیرحسین مهرصفر روان‌شناسی بالینی ورزشی گروه روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
احمدرضا موحدی روان‌شناسی تربیتی ورزشی گروه‌های خاص استاد دانشگاه اصفهان
سیده افروز موسوی روان‌شناسی بالینی ورزشی مدرس و مشاور آکادمی ملی المپیک
مریم نزاکت الحسینی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
صادق نصری دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ملیحه نعیمی کیا هیات علمی
سید محمد کاظم واعظ موسوی پژوهشگاه تربیت بدنی