چشم انداز مجله مطالعات روان شناسی ورزشی

مجله مطالعات روان شناسی ورزشی، مجله ای است علمی-پژوهشی که با اهداف مشخص ذیل مبادرت به انتشار مقاله‌های علمی- پژوهشی و مروری- تحلیلی در حوزه علوم ورزشی می نماید و  طی سال های اخیر به یکی از برترین مجلات در بین مجلات علمی - پژوهشی داخلی در حیطه تربیت بدنی و علوم ورزشی تبدیل شده و همچنین تلاش می نماید با انتشار مقالات دو زبانه (انگلیسی و فارسی) به یک مجله دارای نمایه های بین المللی تبدیل شود.

اهداف مجله مطالعات روان شناسی ورزشی

 این مجله به صورت  فصلنامه منتشر می شود و اولویت ارزیابی، داوری و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد که در موضوعات زیر گنجانده شده باشند

  • روان ­شناسی ورزش کاربردی
  • روان شناسی عملکرد ورزشی و فعالیت بدنی
  • مطالعات بنیادی مرتبط با مبانی نظری و مدل سازی در روان شناسی ورزشی
  • عوامل مرتبط با شناخت، فراشناخت، روان شناسی و فعالیت بدنی در اقشار مختلف جامعه
  • ساخت و استاندار سازی ابزارهای نوین در روان شناسی ورزشی
  • هنجارسازی عوامل مرتبط با آمادگی روانی در حوزه های همگانی و قهرمانی
  • آینده پژوهی در روان شناسی ورزشی
  • موضوعات و مشکلات روز روان شناسی ورزش همچون (کوید-19، سالمندی، بیماری های مزمن و... )
  • عوامل روان شناختی مرتبط با ورزش همگانی و ترویج آن در جامعه
  • عوامل روان شناختی موثر بر عملکرد قهرمانی