نشریه مطالعات روان­شناسی ورزشی، نشریه ای علمی است که با اهداف مشخص به صورت فصلنامه‌ مبادرت به انتشار مقاله‌های علمی پژوهشی، مروری و تحلیلی  در زمینه  روان­شناسی ورزشی و عملکردی در موضوعات بنیادی، توسعه ای و کاربردی روان شناسی ورزش می نماید. جهت ارسال مقاله به این نشریه، لازم است نویسندگان به موارد زیر توجه داشته باشند:

 

انواع مقالات

 • مطالعات پژوهشی
 • مطالعات مروری
 • مطالعات فراتحلیل
 • نامه به سردبیر

  شرایط و ضوابط ارسال مقاله

 به منظور ایجاد تسهیل در روند داوری و چاپ مقالات، لازم است پژوهشگرانی که مایل به انتشار مقالات علمی خود در این نشریه هستند، به نکات زیر توجه نمایند، در غیر این ‌صورت مقاله قابل بررسی و ارزیابی نخواهد بود و تنها یک بار برای اصلاح شکلی و ساختاری به نویسنده برگردانده خواهد شد.

 • دریافت مقاله صرفاً از طریق وب‌سایت نشریه مطالعات روان شناسی ورزشی، امکان‌پذیر است و نشریه از پذیرش مقاله به صورت دستی و یا از طریق پست الکترونیکی معذور است. آدرس وبگاه:https://spsyj.ssrc.ac.ir
 • مقالاتی که برای بررسی و چاپ به این نشریه ارسال می‌شوند، نباید قبلاً در نشریات داخلی و خارجی دیگر به چاپ رسیده باشند و یا هم‌زمان به نشریات دیگر داخلی یا خارجی برای داوری ارسال شوند.
 • هیئت تحریریه نشریه در قبول یا رد و یا ویرایش مقاله ( با تأیید مؤلف) آزاد است.
 • در مقالاتی که مستخرج از پایان‌نامه ارشد یا دکتری است، باید اسامی اساتید راهنما و مشاور در مقاله ذکر شود.
 • ارسال‌کننده مقاله باید نویسنده مسئول مقاله باشد و تمامی مکاتبات و پی‌گیری‌های لازم در خصوص مقاله ارسال شده با نویسنده مسئول انجام خواهد شد، بدیهی است به سایر مکاتبات غیر از نویسنده مسئول ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • نویسنده مسئول حتما باید عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.
 • نویسنده مسئول، مسئولیت صحت مطالب را بر عهده دارد.
 • ترتیب اسامی نویسندگان بر اساس ترتیب ورود مشخصات در سایت نشریه است. نویسنده مسئول باید اسامی همه نویسندگان را به درستی و به طور کامل در سایت نشریه وارد کند.
 • جهت تسریع فرایند ارزیابی مقالات، لازم است نویسندگان موارد ذکر شده در شیوه نگارش مقاله را به‌طور کامل رعایت نمایند.
 • مقاله پس از پذیرش، در نوبت چاپ (فهرست مقالات آماده انتشار) قرار داده می‌شود.
 • اطلاع‌رسانی به نویسنده مسئول از طریق سایت نشریه و پست الکترونیکی صورت می‌گیرد (نویسنده مسئول لازم است برای کسب اطلاعات و پی‌گیری‌های لازم به هر دو مراجعه نماید).
 • در صورت انصراف از روند بررسی و داوری مقاله، نویسنده مسئول لازم است انصراف خود را از طریق سایت نشریه (درخواست بازپس گیری مقاله) ارسال نماید، نامه انصراف باید توسط تمامی نویسندگان، امضاء و سپس به صورت فایلPDF ارسال شود.
 • تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه، تعارض منافع و مشخصات نویسندگان الزامی است (برای دریافت فرم‌ها به منوی فرم‌ها مراجعه شود)
 • مقالات ارسالی باید مطابق با راهنمای نگارش مقالات تهیه شده باشند، در غیر این صورت، مقاله به نویسنده بازگردانده شده و در فرایند ارزیابی قرار نخواهد گرفت.
 • ایمیل نویسنده مسئول حتی الامکان، ایمیل سازمانی باشد.
 • نامه های پذیرش این نشریه با امضای سردبیرصادر می گردد.
 • در خصوص سند اصالت مقاله، اگرمقاله مستخرج از پایان نامه ارشد و یا رساله دکترا و یا طرح پژوهشی است نویسنده موظف است سند مربوطه را در قالب فایل های تکمیلی(مشخصات نویسنده) ارسال نماید و اگر مقاله برگرفته از طرح پژوهشی، پایان نامه و یا رساله نمی باشند، محققین می بایست حداقل از یک گروه پژوهشی تاییدیه پروتکل اجرای طرح را گرفته و ضمیمه پرونده مقاله نمایند. تا زمان عدم ارسال سند مقاله در فرایند بررسی قرار نخواهد گرفت.

طبق آیین نامه کمیسیون بررسی نشریات، نشریات علمی پژوهشی مورد تأیید آن سازمان نمی توانند بیشتر از ده درصد مقالات چاپی در یک سال را به مقالاتی از یک نویسنده تکراری تخصیص دهند. پیرو این بند آیین نامه و طبق آیین نامه داخلی شورای نشر پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مقرر شده است هر نویسنده حداکثر دو مقاله در جریان بررسی و آماده چاپ در نشریه داشته باشد و تا تعیین تکلیف شدن و یا انتشار سایر مقالات، نشریه نمی تواند مقاله جدیدی را از ایشان وارد مراحل بررسی نماید و از مقالات پذیرفته شده هر نویسنده به جز موارد خاص در سال بیشتر از یک مقاله منتشر نخواهد شد.

 

بر اساس مجوز کمیسیون بررسی نشریات کشور و طبق مصوبات هیات رئیسه پژوهشگاه، جهت صدور گواهی پذیرش مقالات، مبلغ سیصد هزار تومان از نویسندگانی که مقالات آنان موفق به اخذ پذیرش در این نشریه شده است دریافت می گردد.

ساختار نگارشی مقالات مروری برای نشریه  "مطالعات روان­شناسی ورزشی"

 

ساختار نگارشی مقاله مروری مطابق با  اصول نگارش و ارسال مقاله پژوهشی برای نشریه "مطالعات روان­شناسی ورزشی" که در ادامه آمده است می باشد و باید از قسمت های زیر تشکیل شده باشد:

 

 • چکیده فارسی و انگلیسی (خلاصه ای از مقدمه، محورهای موضوعی مقاله، جمع بندی و ارائه چشم انداز های پژوهشی)
 • مقدمه شامل خلاصه ای از مبانی نظری و تجربی برای ارائه یک رویکرد جدید علمی،خلق یا به چالش کشیدن یک فرضیه و معرفی چهارچوب،جهت و مسیری که مقاله برای رسیدن به هدف مورد نظر اتخاذ کرده است
 • محورهای موضوعی مقاله با رعایت انسجام مطالب در هر محور و بین محورها
 • جمع بندی
 • ارائه چشم اندازهای پژوهشی
 • منابع

 * در مقالات مروری، از منابع اصلی و مرتبط با موضوع مقاله باید حداقل 20 درصد از نویسنده مسئول و یا 20 درصد از مجموع نویسندگان مقاله باشد.

  اصول نگارش و ارسال مقاله برای نشریه  روان­شناسی ورزشی

 

 رعایت کلیه موارد زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:

 • مطالب مقاله به صورت دو ستونه با رعایت حاشیه لازم (حداقل 2 سانتی‌متر از هر طرف) با قلم B-Mitra 12 برای متون فارسی و قلمTimes New Roman 12 برای متون انگلیسی تایپ شوند.
 • مقاله باید ضمن رعایت قواعد دستوری، به فارسی سلیس و روان نوشته شده باشد و تا حد امکان از کاربرد اصطلاحات بیگانه که معادل مناسب فارسی دارند پرهیز گردد. در صورتی که واژه جایگزین فارسی مصطلح یا مناسب نباشد، می‌توان با حروف فارسی از آوانویسی استفاده و اصل واژه انگلیسی در داخل پرانتز یا زیرنویس نگاشته شود.
 • تعداد صفحات مقاله نباید از 15 صفحه (تمامی بخش ها شامل صفحه اول، چکیده، متن اصلی فهرست منابع و جداول) تجاوز کند.
 • همچنین مولف باید معادل لاتین نام های خارجی و اصطلاحات مورد استفاده را در پایین صفحه زیر نویس نماید. واژه ها و یا عباراتی که بصورت علائم اختصاری بکار برده می شوند نیز در اولین استفاده، نام کامل آنها ذکر گردد. البته در خصوص واژه‌های اختصاری و مخفف و نمادها لازم به ذکر است که فقط موارد استاندارد آنها قابل استفاده می‌باشد و به هیچ وجه در عنوان و چکیده‌ها نباید مورد استفاده قرار گیرند.

 

   فایل اصلی مقاله

 • صفحه اولعنوان فارسی مقاله، چکیده فارسی و کلید واژگان به ترتیب ذکر می گردند.

چکیده مقاله

چکیده مقاله ( اعم از فارسی و انگلیسی) در صفحه های مستقل به صورت سازمان یافته دارای ساختار ( structure )حداکثر دارای250 کلمه (با تاکید بر "مواد و روش ها" و "نتایج") بدون ذکر منابع و اختصارات و نماینده تمام مفاهیم و عناصر محتوی مقاله و بصورت زیر باشد:

 1. اهداف( Objectives )این بخش حداکثر در دو تا سه جمله در ارتباط با ضرورت انجام مطالعه باشد. اهداف جملاتی روشن، قابل اندازه گیری( در مطالعات کمی ) یا قابل دستیابی باشد و در همه قسمت های مقاله یکسان استفاده گردد.
 2.   مواد و روش ها ( Methods & Materials )  باید شامل اطلاعات کلی در مورد نوع مطالعه، جامعه و نمونه، روش و ابزار جمع آوری داده ها و زمان و نوع مداخله باشد.

 -  کمیته اخلاق پزشکی و اخذ رضایت آگاهانه ذکر شود.

-  به طور خلاصه معیارهای ورود و خروج از تحقیق ذکر شود.

-  پیش آزمون و پس آزمون و همچنین زمانهای مختلفی که تست تکرار شده است، ذکر شود.

-  روش آماری و نرم افزار آماری مورد استفاده ذکر شود.

 1. یافته ها ( Results ):  در مطالعات کمی، یافته ها متناسب با هدف به تفکیک گروه های مطالعه با آزمون های آماری استفاده شده به همراه نتایج و ضریب و فاصله اطمینان و ذکر مسایل آماری بیان گردد.
 2.  نتیجه گیری ( Conclusions ):  این بخش نباید تکرار یافته های پژوهش باشد. در این بخش جمع بندی نهایی یافته ها همراه با توصیه های محقق، کاربردهای بخش یافته ها یا نتایج در رشته تخصصی بیان گردد.
 3. کلید واژه ها ( KeyWords ):  بین 10- 3 واژه اصلی بر اساس MeSH ، و واژه های کلیدی در چکیده فارسی به زبان فارسی و در چکیده انگلیسی به زبان انگلیسی باشد و با یکدیگر مطابقت داشته باشد. بزرگ نویسی حرف اول کلمات در کلید واژه انگلیسی نیاز نیست. کلید واژه ها به صورت مخفف و اختصار نوشته نشود مثلا: ADL  مگر اینکه بعد از ذکر کامل عبارت، در داخل پرانتز آورده شود مثلا: Activity of Daily Living (ADL ) ،  کلید واژه ها با استفاده از نقطه ویرگول ( ؛ ) از یکدیگر جدا شوند.

صفحه دوم:  شامل عنوان انگلیسی مقاله

چکیده انگلیسی شامل:

 • Objectives
 •  Methods & Materials
 • Results
 • Conclusions
 • KeyWords

متن اصلی مقاله به ترتیب شامل مقدمه، روش پژوهش، نتایج، بحث و نتیجه گیری، پیام مقاله ، ملاحظات اخلاقی، حامی مالی، مشارکت نویسندگان، تعارض منافع، تشکر و قدردانی و منابع می باشد. کلیه بخش های فوق به صورت مجزا و با همین عناوین باید بیان شوند. در مقابل این عناوین از قرار دادن علامت  " : "  پرهیز گردد.

 • مقدمه:  مقدمه باید توضیح دهد که مساله چیست؟ چگونه با کارهای قبلی مرتبط است و چه تفاوتی با آنها دارد؟ این بخش در دو تا سه صفحه به گزارش بیان مسئله با مروری بر مطالعات گذشته، چالش های موجود در این مسئله، ضرورت، کاربرد نتایج و اهداف پژوهش می پردازد. در نوشتن مقدمه از نوشتن مطالب عمومی، غیر ضروری و غیر مفید خودداری کنید. همچنین مقدمه نباید به گونه‏ای نوشته شود که فقط برای افراد حرفه‏ای قابل استفاده باشد.
 • روش پژوهش به ‌نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند. در این بخش جزییات روش پژوهش و علت انتخاب آن، مدت زمان اجرای طرح و پی‌گیری، زمان و مکان اجرای پژوهش، نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب آنها، روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه، ملاک‌های ورود و خروج از پژوهش،  نحوه جمع‌آوری اطلاعات، رعایت موازین اخلاق در پژوهش، ابزارهای اندازه‌گیری (روایی و پایایی وسایل و ابزارها در خارج و داخل کشور) آزمون‌های آماری مورد استفاده،  نام کشور و شرکت سازنده مواد و دستگاه‌ها به تناسب روش پژوهش می بایست گزارش شود.
 • در قسمت روش پژوهش مقاله، بندی با عنوان "ملاحظات اخلاقی" مشخصا اضافه گردد که در آن به کلیه ملاحظات و موازین اخلاقی رعایت شده در انجام پژوهش اشاره شده باشد. 
 • در صورتیکه جهت انجام پژوهش روی آزمودنی ها چه انسانی چه حیوانی مداخله ای صورت گرفته که احتمال بروز کوچکترین عارضه یا ناراحتی برای آزمودنی وجود داشته، دریافت کد اخلاق از یک مرکز معتبر الزامی است.
 • نتایج نتایج شامل شرح کامل یافته‌های پژوهش می باشد. نتایج پژوهش با توجه به اصول علمی به صورت کاملا شفاف و روشن می بایست ارائه گردند. ارائه نتایج دقیق شامل گزارش عدد با درصد، گزارش میانگین با حدود اطمینان، ذکر دقیق مقادیر آماره آزمون ها بالاخص مقدار دقیق P-Valueبه عنوان مثال (P=0.012) در آزمون های آمار استنباطی ضروری می باشد.
 • مولفین لازم است تنها به گزارش مهم ترین یافته‌های به دست آمده اکتفا کنند.
 • همچنین استفاده مناسب از جدول و نمودارهای فارسی با حداقل تعداد ممکن به صورت سیاه و سفید و دو بعدی موجب سهولت مطالعه مقاله خواهد شد.
 • کلیه شکل‎ها، نمودارها و تصاویر با واژه "شکل" نام گذاری شده و عنوان شکل‎ در زیر آن درج شود.
 • توضیحات مربوط به شکل بعد آن آورده شود.
 • برای درج عنوان هر شکل پس از کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد.
 • عکس‎ها باید به وضوح و کیفیت بالا تهیه شوند و نویسندگان محترم می بایست از قرار دادن تصویر شکل ها خودداری نموده و تنها از فایل های اصلی برگرفته از نرم افزارهای مربوطه استفاده کنند.
 • عنوان و محتویات متنی شکل‌ها هم به فارسی و هم به انگلیسی و اعداد آن به انگلیسی باشد (نمونه شکل).
 • در مورد جداول نیز، عناوین جداول در بالای آنها قرار داده می شود.
 • توضیحات مربوط به هر جدول قبل آن آورده شود.
 • در جداول کیفی، عنوان هم به فارسی و هم به انگلیسی و اعداد آن به انگلیسی باشد.
 • در جداول کمی، عنوان و محتویات متنی هم به فارسی و هم به انگلیسی و اعداد آن به انگلیسی باشد (نمونه جدول).
 • برای درج عنوان هر جدول پس از کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد.
 • عنوان جدول باید گویا باشد به نحوی که نیاز نباشد به متن مراجعه شود.
 • اعداد جدول حتی الامکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم اعشار داشته باشد.
 • اختصارات و علائم متن جدول را می توان با زیر نویس روشن کرد.
 • اعداد و ارقام و مطالب جدول نباید در متن مقاله تکرار شده باشد.
 • ابعاد جداول باید طوری تنظیم شوند که در یک صفحه مجله (طولی یا عرضی) جا بگیرد. 
 • همه ستون ها و سطر ها حتما عنوان داشته باشند.
 • با توجه به محدودیت صفحات مجله، بدیهی است از تکرار مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس باید اجتناب نمود.
 • استفاده از جدول وقتی مجاز است که نتوان اطلاعات به دست  آمده (نتیجه) را به راحتی در متن آورد. عنوان جدول باید گویا باشد به نحوی که نیاز نباشد به متن مراجعه شود.
 • بحث و نتیجه گیری شرح نکات مهم یافته ها، آثار و اهمیت و محدودیت آن‌ها، مقایسۀ نتایج پژوهش با یافته های حاصل از مطالعات دیگر، توجیه و تفسیر موارد مشترک و مورد اختلاف،  بیان کاربرد احتمالی یافته ها، و در نهایت نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات حاصل از یافته های پژوهش از موارد مورد بحث در این بخش مقاله است. در انتهای نتیجه گیری بحث مختصری در باره آنچه که تا کنون در باره موضوع مورد مطالعه می دانیم و اینکه مقاله (پژوهش) حاضر چه اطلاعات جدیدی به حیطه و موضوع مورد مطالعه اضافه می کند، پیشنهاد می شود. در این بخش از تکرار بخش یافته ها خودداری گردد و نباید نتایج جدید که در قسمت یافته ها به آن اشاره نشده است، عرضه شود. از اظهار نظر درمواردی که یافته های مطالعه آن را مطرح نمی کنند نیز باید خودداری شود.
 • پیام مقاله:  در انتهای مقاله و در  قسمتی بعنوان پیام مقاله، دریک یا دو جمله پیام  یا دستاورد کاربردی مقاله بیان شود.
 • ملاحظات اخلاقی : نحوه پیروی از اصول اخلاقی و ذکر کد اخلاق در این قسمت الزامی است.
 • حامی مالی: در صورتی که مقاله برگرفته از طرح پژوهشی می باشد ذکر حامی مالی الزامی است در غیر اینصورت حتما عنوان شود که حامی مالی ندارد و یا برگرفته از مقاله یا رساله دکتری است.
 • مشارکت نویسندگان
 • تعارض منافع
 • تشکر و قدردانی: در این قسمت نام منبع یا منابع حمایت مالی که منجر به انجام پژوهش و تهیه مقاله گردیده است ذکر می شود و از کلیه افراد یا گروه­هایی که در انجام پژوهش همکاری داشته اند تشکر و قدردانی می گردد.

منابع شیوه منبع دهی در این مجله بر اساس شیوه ای.پی.ای می باشد. در این شیوه منابع در انتهای مقاله براساس حرف الفبا ارائه می­شوند.

در داخل متن هر جا نیاز به استفاده از پرانتز می باشد، باید بین حرف آخر کلمه و پرانتز فاصله باشد و پرانتز نباید به کلمه بچسبد؛ مثلاً : بررسی انجام شده توسط اشمیت (2020) نشان داد ...

تمامی منابع فارسی باید به  زبان انگلیسی نوشته شوند، سال منابع فارسی به میلادی ذکر شود و عبارت (Persian) در انتها آورده شود.

 • در خصوص شیوه نوشتن نام مجلات باید از شیوه Medline به صورت مخفف استفاده شود. برای یافتن مخفف نام مجلات می توان از لینک زیر خلاصه نام مجلات معتبر دنیا را دریافت نمود:

http://www.abbreviations.com/ jas.asp
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ nlmcatalog/journals
http://www.issn.org/2-22661- LTWA-online.php

 

 در مقالات پژوهشی حداقل 30 مقاله و در مقالات مروری حداقل 10 مقاله از منابع معتبر 10 سال اخیر باشد.

ارجاعات درون متنی کاملا منطبق بر منابع انتهای مقاله باشد.

منابع انتهای مقاله به اصل مقاله هایپرلینک شود (راهنمای هایپرلینک کردن منابع)

 

 نحوۀ نگارش منابع مورد استفاده:

 مقاله:

 نام خانوادگی و نام نویسنده تا شش نفر اول بصورت کامل و بیش از شش نفر با استفاده از واژه همکاران/ et al آورده شود). سال؛ عنوان مقاله. نام مجله. شماره دوره (شماره مجله): شمارۀ صفحه.

Schmidt  R A, Wulf G. (1997). Continuous concurrent feedback degrades skill learning: Implications for training and simulation.  Hum Factors. 39(4): 509-25.

 کتاب ترجمه:

 نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان). سال انتشار، عنوان کتاب. نام و نام‌خانوادگی مترجم/ مترجمان. شمارۀ چاپ یا ویرایش. شهر محل نشر: ناشر؛ شمارۀ صفحه.

 کتاب تألیف: نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان). سال انتشار، عنوان کتاب. شمارۀ چاپ. شهر محل چاپ: ناشر؛ ص شمارۀ صفحه.

 Schmidt RA, Lee TD. (2005). Motor control and learning. 4thed. Champaign. IL: Human Kinetic; P: 21-5.

 

توضیح این که در کتاب هایی که از چند بخش کتاب استفاده شده است می توان شماره صفحات بخش های مختلف را به شکل زیر وارد نمود: ص 231، 209،20-15. در این گونه موارد در متن مقاله نیز می توان در هر بار استفاده از این منبع شماره صفحه را به این شکل مشخص نمود: بهرام (ص65 ، 4) و این پرانتز به این مفهوم است که مطلب متعلق به صفحه 231 منبع شماره 4 (که متعلق به دکتر بهرام است) می باشد. 

 مقاله ازشبکه اینترنت یا اطلاعات موجود در لوح‌های فشرده: نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان) . تاریخ دریافت. عنوان مطلب. محل انتشار: نام منتشر کننده یا ناشر؛ نشانی اینترنتی یا نام لوح فشرده.

 پایان‌نامه، رساله و طرح‌های پژوهشی: نام خانوادگی و نام مجری (مجریان). سال انتشار، عنوان پایان‌نامه، رساله یا پژوهش (ذکر واژه پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، رساله دکتری یا طرح پژوهشی). محل انتشار: دانشگاه یا سازمان حامی؛

 مجموعه مقالات کنفرانس ها یا همایش های علمی: نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان). زمان انتشار. عنوان مقاله. عنوان همایش؛ زمان همایش؛ مکان همایش: نام ناشر؛ ص شماره صفحه.

 

ارسال چکیده مبسوط انگلیسی در مرحله پذیرش مقاله

 با عنایت به چشم انداز واحد نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در افق 1400 در راستای هدف کیفی­ سازی و نمایه ­سازی نشریات پژوهشگاه در پایگاه­های معتبر بین ­المللی به منظور افزایش اعتبار و منزلت نشریه نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین المللی و نظام‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی رسمی، مقرر شد که چکیده انگلیسی مبسوط 1000 کلمه ای در آخرین نسخه اصلاح شده مقاله (با تأکید بر مواد و روش و نتایج، توسط نویسنده تهیه و از طریق سامانه نشریه ارسال گردد. در صورت نیاز به ویرایش ادبی، مسئولیت ارسال چکیده مبسوط انگلیسی مقاله به دارالترجمه بر عهده نویسنده مسئول مقاله می­ باشد. به منظور صدور نامه پذیرش مقالات، ضروری است چکیده مبسوط انگلیسی از طریق سامانه نشریه ارسال گردد.

 راهنمای نگارش چکیده مبسوط انگلیسی  (Extended Abstract)

 • عنوان مقاله
 • نام نویسندگان
 • وابستگی سازمانی نویسندگان
 • اهداف (150 کلمه)-Background and purpose
 • مواد و روش ها (300 کلمه)-Materials and Methods
 • یافته ها (400 کلمه)- Findings
 • نتیجه گیری (150 کلمه)-Conclusion
 • کلید واژه ها (سه تا ده کلید واژه)-Keywords
 • پیام مقاله (100 کلمه)-Article message
 • ملاحضات اخلاقی: Ethical Considerations
 • پیروی از اصول اخلاق پژوهش - Compliance with ethical guidelines
 • حامی مالی- Funding
 • مشارکت نویسندگان- Authors' contributions
 • تعارض منافع- Conflicts of interest
 • تشکر و قدردانی-Acknowledgments
 • منابع (حداکثر 8 منبع هایپرلینک شده)- References

ضمناً حداکثر یک جدول یا نمودار می­تواند در چکیده مبسوط انگلیسی نمایش داده شود. کلید واژه ها، منابع و نمودار یا جدول شامل هزار کلمه محسوب نمی­شود. منابع مرتبط با بخش­های «اهداف» و «مواد و روش­ها»، با اعداد مورد اشاره و استناد قرار گیرند و در انتهای چکیده مبسوط بر اساس شیوه ای پی ای لیست شوند.

علاوه بر نکات فوق، مقاله بر اساس شرایط زیر بررسی می‌شود:

 • در صورتی که نویسنده مسئول، تغییرات درخواست شده از سوی داوران و کارشناسان مجله را ظرف مدت 15 روز انجام و از طریق سامانه ارسال نکند،  مقاله از فرآیند بررسی و داوری حذف می‌شود.
 • لازم به ذکر است در صورت پذیرش مقاله به شرط انجام اصلاحات محقق می بایست توضیحات لازم در خصوص کلیه سوالات را در قالب یک نامه در ابتدای مقاله ارائه نموده و اصلاحات انجام گرفته را نیز با رنگی متمایز ( برای هر داور با یک رنگ مشخص) تعیین نماید. بهتر است این اعمال در  نسخه ای از مقاله انجام شود که داور توضیحات را در آن ارائه نموده و این توضیحات حذف نشوند تا داور با یک نظر بتواند تغییرات لازم را بررسی نماید.
 • مقالات ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریۀ داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد. در صورت مشاهده این موضوع مقاله از فرآیند داوری این نشریه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عدم تعهد نویسنده به سایر نشریات علمی کشور، مدیریت نشریه، مقالات دیگر آن نویسنده را مورد بررسی قرار نخواهد داد.
 • ارائه‌دهندۀ مقاله تعهد کند تا زمانی که جواب نهایی (پذیرش یا رد) مقاله خود را دریافت نکرده باشد، مقالات خود را به نشریات داخلی و خارجی دیگر ارسال نکند.
 • دارا بودن تاییدیه  از دارالترجمه معتبر برای چکیده انگلیسی مقاله،  موجب تسریع روند صدور گواهی پذیرش مقاله خواهد شد.

 

 در پایان، از نویسنده محترم درخواست می‌شود ضمن مطالعه مندرجات این راهنما مقاله خود را تنظیم و از طریق سامانه به دفتر نشریه ارسال کند.

 نشانی سامانۀ نشریه: https://spsyj.ssrc.ac.ir/

پست الکترونیک نشریه: spsyj@ssrc.ac.ir