با توجه به حجم بالای مقالات دریافتی، امکان پیگیری تلفنی مقالات نیست و نگارندگان فقط از طریق سامانه و یا پست الکترونیک نشریه می توانند با مدیر داخلی نشریه ارتباط برقرار نمایند.

Email: spsyj@ssrc.ac.ir 

خواهشمند است برای مطرح نمودن سؤال در مورد یک مقاله خاص، از قسمت نامه به سردبیر در پرونده همان مقاله اقدام نمایید.

 

آدرس ایمیل افراد مرتبط:

 

مدیر مسئول نشریه: دکتر علی شریف نژاد                                                                                                                         a_sharifnezhad@dr.com

سردبیر نشریه: دکتر محمد خبیری                                                                                                                                                mkhabiri@ut.ac.ir

دبیر تخصصی نشریه: دکتر علیرضا آقابابا                                                                                                                       Alirezaaghababa@yahoo.com

مسئول امور هماهنگی نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی: دکتر معصومه هلالی زاده                                              mhelalizadeh@yahoo.com 

 مدیر داخلی نشریه مطالعات روان شناسی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی: بهشته اقبالی                                       eghbali_b@yahoo.com

 

  آدرس: 

تهران – خیابان مطهری – خیابان میرعماد – کوچه پنجم – پلاک 3- کد پستی 1587958711- پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image