راهنمای نویسندگان

 

طبق آیین نامه کمیسیون بررسی نشریات، نشریات علمی پژوهشی مورد تأیید آن سازمان نمی توانند بیشتر از ده درصد مقالات چاپی در یک سال را به مقالاتی از یک نویسنده تکراری تخصیص دهند. پیرو این بند آیین نامه و طبق آیین نامه داخلی شورای نشر پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مقرر شده است هر نویسنده حداکثر چهار مقاله در جریان بررسی و آماده چاپ در نشریه داشته باشد و تا تعیین تکلیف شدن و یا انتشار سایر مقالات، نشریه نمی تواند مقاله جدیدی را از ایشان وارد مراحل بررسی نماید و از مقالات پذیرفته شده هر نویسنده به جز موارد خاص در سال بیشتر از یک مقاله منتشر نخواهد شد.

 

راهنمای تهیة مقالة فصلنامة علمی- پژوهشی

 

«مطالعات روان‌شناسی ورزشی»

 

‌ خواهشمند است شیوه‌نامۀ زیر را مطالعه و بر اساس آن اقدام به ارسال مقاله کنید. لازم به توضیح است که مقالات دریافتی از طریق سایت پژوهشگاه در مرحلۀ اول و پیش از ارسال به داوری از  نظر رعایت شیوه‌نامۀ زیر بررسی خواهد شد و در صورت عدم رعایت آن، مقاله برای داوری ارسال نخواهد شد. 

 

اصول نگارش و ارسال مقاله برای نشریه علمی مطالعات روان شناسی ورزشی 

      مجله علمی مطالعات روان شناسی ورزشی اولویت ارزیابی، داوری و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد که از قرابت موضوعی و مفهومی بیشتری با حوزه تخصصی مزبور برخوردار باشند.

 

 1. اصول کلی

 •  مقالۀ ارسالی باید اصیل ‌باشد.
 • مقاله‌های ترجمه شده، تحلیلی، موردی و تک بررسی، برای چاپ در این مجله اولویت ندارند.
 • مقالۀ مروری از اشخاص مجرب، که حداقل 20 مقاله در موضوعات مرتبط در نشریات داخلی یا خارجی چاپ کرده باشند، پذیرفته می‌شود و باید شامل عنوان، چکیدۀ فارسی و انگلیسی، کلیات و تاریخچه‌ای در مورد موضوع، هدف از انجام پژوهش، مطالب علمی و مطالعات انجام شده دربارۀ موضوع، تجزیه و تحلیل و بحث در رابطه با پژوهش‌های ارائه شده و نتیجه‌گیری باشد. نتیجه‌ گیری باید شامل جمع ‌بندی و نتیجۀ کلی باشد. همچنین پیشنهادهای سازنده برای آینده بیان شود. علاوه بر آن، پژوهش باید دربردارندۀ گزارش موارد نادر و جالب، شرح حال مربوط به مراجع، بحث دربارۀ گزارش تهیه شده، بدون نیاز به مروری بر مقالات و کارهای انجام شدۀ قبلی، نکات مهم و مورد توجه و بیان آموخته‌های قبلی پژوهشگر به تناسب موضوع باشد.
 • نویسندگان مقالات موظف به رعایت استانداردهای علمی و اخلاقی در نگارش مقالات خود می باشند.

 

 •   تعداد نویسندگان هر مقاله نباید بیشتر از سه نفر باشد. تنها مقالۀ برگرفته از رسالۀ دکتری مجاز است تا چهار نویسنده داشته باشد و نامۀ تأییدیۀ دانشگاه نیز باید ضمیمۀ پرونده شده باشد.

در مقالات مستخرج از پایان نامه، دانشجو باید نویسنده اول مقاله باشد.

 

 شیوه‌نامۀ ارسال مقالات:

 مقالات باید از طریق سامانة نشریة روان­شناسی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی www.spsyj.ssrc.ac.ir،  به صورتی که شرح داده شده است، ارسال شود. تمامی مقالاتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریات پژوهشگاه ثبت گردند در ابتدا توسط هیئت تحریریه نشریه بررسی و در صورت دارا بودن ملاک های لازم برای انجام بررسی های تخصصی بیشتر وارد فرایند داوری می شوند. این مقالات، بدون نام نویسندگان توسط حداقل 2 داور که از سوی سردبیر و هیءت تحریریه انتخاب می‌شوند ارزیابی خواهند شد و نویسنده مسئول از پذیرش، رد یا نیاز به اعمال اصلاحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت مطلع خواهد شد. چنانچه مقاله کاملاً مطابق موارد ذکرشده در این راهنما بوده و پذیرش کامل داوران را نیز اخذ نماید، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

 •   آئین‌ نگارش زبان فارسی به‌ طور کامل رعایت شود و از به‌کاربردن واژه‌های خارجی، که معادل‌های دقیق و رسایی در زبان فارسی ندارند، خودداری شود.
 • مطالب مقاله، به غیر از صفحۀ مربوط به چکیده‌ها باید به صورت دو ستونی، با فاصلة خطوط 1 سانتی­متر و با حاشیۀ صفحه (حداقل 2 سانتی‌­متر)، تایپ و همة صفحات شماره‌گذاری شوند.
 •  بر اساس آئین نامه نشریات پژوهشگاه علوم ورزشی، نویسنده مسئول مقالات ارسالی حتما باید عضو هیئت علمی دانشگاهها و موسسات علمی پژوهشی باشند. 

 

2. نحوة تنظیم مقالات

 2-1- در فایل اصلی مقاله: صفحة اول باید شامل هر دو چکیده به شرح زیر باشد:

                2-1-1. چکیدة فارسی در بالای صفحه شامل عنوان و متن چکیدة فارسی به‌همراه کلیدواژه‌های مرتبط باشد. 

                2-1-2. چکیدة انگلیسی در پایین صفحه شامل عنوان و متن چکیدة انگلیسی به‌همراه کلید واژه ­های مرتبط باشد.

 

 2-2. عنوان مقاله، با در نظر گرفتن فواصل بین کلمات، نباید از 60 حرف تجاوز کند.

2-3. تعداد کلمات هر دو چکیده باید حداکثر 150 کلمه باشد. از ذکر مقدار Pvalue ،R  و منابع استفاده‌شده برای آزمون یا پرسش‌نامه و استفاده از کلمات، حروف و علائم اختصاری لاتین در چکیدة کوتاه اجتناب شود.

2-4. اندازه و نوع قلم متن 11 BMitra باشد و تعداد صفحات مقاله از 15 صفحه تجاوز نکند.

 • مقاله باید ضمن رعایت قواعد دستوری، به فارسی سلیس و روان نوشته شده باشد و تا حد امکان از کاربرد اصطلاحات بیگانه که معادل مناسب فارسی دارند، پرهیز گردد. در صورتی که واژه جایگزین فارسی مصطلح یا مناسب نباشد، می‌توان با حروف فارسی از آوانویسی استفاده و اصل واژه انگلیسی در زیرنویس نگاشته شود. همچنین مولف باید معادل انگلیسی نام های خارجی و اصطلاحات مورد استفاده را در پایین صفحه زیر نویس نماید. شماره زیرنویس ها در هر صفحه از شماره یک شروع شود. واژه ها و یا عباراتی که بصورت علائم اختصاری بکار برده می شوند نیز در اولین استفاده، نام کامل آنها ذکر گردد. البته در خصوص واژه‌های اختصاری و مخفف و نمادها لازم به ذکر است که فقط موارد استاندارد آنها قابل استفاده می‌باشد و به هیچ وجه در عنوان و چکیده‌ها نباید مورد استفاده قرار گیرند.

2-5. قلم تمام نوشته ­های انگلیسی مقاله، Times New Roman  و اندازه­ های چکیدة لاتین (9)، پانویس‌ها (8) و منابع لاتین (9) باشد.

 

فایل اصلی مقاله

 • صفحه اول: عنوان فارسی مقاله، چکیده فارسی و کلید واژگان به ترتیب ذکر می گردند. چکیده مقاله در یک پاراگراف، حداکثر 250 کلمه و در متن آن هدف، روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری ذکر شده باشد (نیازی نیست تا در متن چکیده این چهار بخش تفکیک شده و عنوان هر بخش ذکر گردد). در متن چکیده از فعل های معلوم استفاده شود. برای توصیف آنچه انجام شده از فعل گذشته و برای نتیجه‏ گیری از فعل زمان حال استفاده گردد. لازم به ذکر است که در متن چکیده به هیچ عنوان نباید منبع دهی نمود و همچنین از  واژه‌های اختصاری و مخفف و نمادها استفاده کرد. کلید واژگان نیز بین 3-5 کلمه بوده و با کاما از یکدیگر جدا شوند.
 • صفحه دوم: شامل عنوان انگلیسی مقاله، چکیده انگلیسی و کلید واژگان مرتبط می باشد. شایسته است چکیده انگلیسی و کلید واژگان (Keywords)  دقیقا با چکیده و کلید واژگان فارسی مطابقت نماید.
 • اصل مقاله باید شامل موارد زیر باشد:

متن اصلی مقاله به ترتیب شامل 6 بخش مقدمه، روش پژوهش، نتایج، بحث و نتیجه گیری، تشکر و قدردانی و منابع می باشد. کلیه بخش های فوق به صورت مجزا و با همین عناوین باید بیان شوند. در مقابل این عناوین از قرار دادن علامت " : " پرهیز گردد.

 • مقدمه: مقدمه باید توضیح دهد که مساله چیست؟ چگونه با کارهای قبلی مرتبط است و چه تفاوتی با آنها دارد؟ این بخش در دو تا سه صفحه به گزارش بیان مسئله با مروری بر مطالعات گذشته، چالش های موجود در این مسئله، ضرورت، کاربرد نتایج و اهداف پژوهش می پردازد. در نوشتن مقدمه از نوشتن مطالب عمومی، غیر ضروری و غیر مفید خودداری کنید. همچنین مقدمه نباید به گونه‏ ای نوشته شود که فقط برای افراد حرفه‏ای قابل استفاده باشد.
 • روش پژوهش: روش پژوهش به ‌نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند. در این بخش جزییات روش و علت انتخاب آن، مدت زمان اجرای طرح و پی‌گیری، زمان و مکان اجرای پژوهش، نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب آنها، روش نمونه‌گیری و منطق تعداد نمونه، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، رعایت موازین اخلاق در پژوهش، ابزارهای اندازه‌گیری (روایی و پایایی وسایل و ابزارها در خارج و داخل کشور) آزمون‌های آماری مورد استفاده می بایست گزارش شود.این بخش به زیرعنوان‌های روش پژوهش، شرکت‌کنندگان، ابزار و شیوة گردآوری داده ها و روش پردازش داده‌ها تقسیم می‌شود.
 • نتایج: نتایج شامل شرح کامل یافته‌های پژوهش می باشد. نتایج پژوهش با توجه به اصول علمی به صورت کاملا شفاف و روشن می بایست ارائه گردند. ارائه نتایج دقیق شامل گزارش عدد با درصد، گزارش میانگین با حدود اطمینان، ذکر دقیق مقادیر آماره آزمون ها بالاخص مقدار دقیق سطح معناداری به عنوان مثال (P<0.02) در آزمون های آمار استنباطی ضروری می باشد. مولفین لازم است تنها به گزارش مهم ترین یـافته‌های به دست آمده اکتفا کنند. همچنین استـفاده منـاسب از جدول و نمودارهای فارسی با حداقل تعداد ممکن به صورت سیاه و سفید و دو بعدی موجب سهولت مطالعه مقاله خواهد شد.
 • کلیه شکل‎ها، نمودارها و تصاویر با واژه "شکل" نام گذاری شده و عنوان شکل‎ در زیر آن درج شود.
 • توضیحات مربوط به شکل بعد آن آورده شود.
 • برای درج عنوان هر شکل پس از کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد.
 • عکس‎ها باید به وضوح و کیفیت بالا تهیه شوند و نویسندگان محترم می بایست از قرار دادن تصویر شکل ها خودداری نموده و تنها از فایل های اصلی برگرفته از نرم افزارهای مربوطه استفاده کنند.
 • عنوان و محتویات متنی شکل‌ها هم به فارسی و هم به انگلیسی و اعداد آن به انگلیسی باشد (نمونه شکل).
 • در مورد جداول نیز، عناوین جداول در بالای آنها قرار داده می شود.
 • توضیحات مربوط به هر جدول قبل آن آورده شود.
 • در جداول کیفی، عنوان هم به فارسی و هم به انگلیسی و اعداد آن به انگلیسی باشد.
 • در جداول کمی، عنوان و محتویات متنی هم به فارسی و هم به انگلیسی و اعداد آن به انگلیسی باشد (نمونه جدول کمی).
 • برای درج عنوان هر جدول پس از کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد.
 • عنوان جدول باید گویا باشد به نحوی که نیاز نباشد به متن مراجعه شود.
 • اعداد جدول حتی الامکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم اعشار داشته باشد.
 • اختصارات و علائم متن جدول را می توان با زیر نویس روشن کرد.
 • اعداد و ارقام و مطالب جدول نباید در متن مقاله تکرار شده باشد.
 • ابعاد جداول باید طوری تنظیم شوند که در یک صفحه مجله (طولی یا عرضی) جا بگیرد. 
 • همه ستون ها و سطر ها حتما عنوان داشته باشند.

بحث و نتیجه گیری: شرح نکات مهم یافته ها، آثار و اهمیت و محدودیت آن‌ها، مقایسۀ نتایج پژوهش با یافته های حاصل از مطالعات دیگر، توجیه و تفسیر موارد مشترک و مورد اختلاف، بیان کاربرد احتمالی یافته ها، و در نهایت نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات حاصل از یافته های پژوهش از موارد مورد بحث در این بخش مقاله است. در این بخش از تکرار بخش یافته ها خودداری گردد و نباید نتایج جدید که در قسمت یافته ها به آن اشاره نشده است، عرضه شود. از اظهار نظر درمواردی که یافته های مطالعه آن را مطرح نمی کنند نیز باید خودداری شود.

 

تشکر و قدردانی: در این قسمت نام منبع یا منابع حمایت مالی که منجر به انجام پژوهش و تهیه مقاله گردیده است ذکر می شود و از کلیه افراد یا گروه­هایی که در انجام پژوهش همکاری داشته اند تشکر و قدردانی می گردد. البته استفاده یا عدم استفاده این قسمت در متن مقاله به دلخواه نویسندگان است.

  2-7. فایل مشخصات نویسندگان شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان باشد. درجة علمی و محل اشتغال آنها ، مؤسسة ناظر، حامیان مالی و محل انجام پژوهش و نویسندة مسئول و آدرس ایمیل همه نویسندگان در پاورقی نوشته شود (در مقاله های برگرفته از طرح پژوهشی، باید از درج شمارة قرارداد در هر قسمت از مقاله پرهیز شود). نام و مشخصات نویسندگان به هردو زبان فارسی و انگلیسی باید نوشته شود.

 

فایل کاور لتر (فایل مشخصات نویسندگان)

 • نویسنده موظف است فایل کاور لتر را از اینجا دانلود نموده و دقیق تکمیل نماید (شماره همراه و پست الکترونیک معتبر همه نویسندگان ضروری است.
 • در خصوص سند اصالت مقاله، اگر  مقاله مستخرج از پایان نامه ارشد و یا رساله دکترا و یا طرح پژوهشی است نویسنده موظف است سند مربوطه را در قالب فایل های تکمیلی ارسال نماید و اگر مقاله برگرفته از طرح پژوهشی، پایان نامه و یا رساله نمی باشند، محققین می بایست حداقل از یک گروه پژوهشی تاییدیه پروتکل اجرای طرح را گرفته و ضمیمه پرونده مقاله نمایند.
 • تمامی مکاتبات نشریه تنها با نویسنده مسئول انجام خواهد شد.
 • به منظور یکسان سازی افیلیشن نویسندگان درج رتبه علمی وگرایش، گروه یا دانشکده، نام دانشگاه، نام شهر، نام کشور مورد ملاحظه قرار گیرد. ( مثال: "استادیار رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران" یا " کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران"
 • یادآوری میگردد پس از وارد کردن اسامی در پرونده مقاله و ورود مقاله به پروسه بررسی، امکان ایجاد هیچ تغییری در تعداد و ترتیب نام نویسندگان وجود ندارد. لطفا هنگام ثبت اسامی دقت بفرمایید.

 فرم تعهد و تعارض منافع

لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله، علاوه بر فایل اصلی و فرم کاور لتر، فرم تعارض منافع و تعهد نویسندگان را نیز از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. برای مقالاتی که قبلا ارسال شده است هم لازم است این فرم ها تکمیل و در قسمت فایل های پیوست بارگذاری شود. بدیهی است ادامه فرآیند مقالات منوط به تکمیل و ارسال فرم های مذکور خواهد بود.
برای دریافت فرم تعهد ، تعارض منافع کلیک کنید

 

3. شیوه‌نامة نوشتن متن مقاله و ارجاع منابع داخل متن

 3-1. مقاله نباید اشکالات نگارشی و ادبی داشته باشد. نکات زیر برخی از مهم­ترین موارد نگارشی است که باید رعایت شود:  رعایت نیم­ فاصله­­‌ها در کلماتی با دو جزء، مانند: می‌توان، می­‌شود، روان‌شناسی، کم‌­تحرک و . . .؛ گذاشتن علامت « ء» در کلماتی مانند تأییدی، تأثیر، مؤلفه، مؤثر و . . . ؛ جدا نویسی کلماتی مانند: پرسش‌نامه، به‌دست ­آمده و . . .؛ گذاشتن تنوین در کلماتی مانند: مثلاً، اصلاً و . . .؛ به‌کار‌بردن «همزه» به جای « ی» در کلماتی مانند دامنة حرکتی، نمرة آزمون و . . .؛ استفاده از واژة پژوهش، پژوهشگر، پژوهش­‌ها به­ جای تحقیق، محقق، تحقیقات؛ استفاده از واژة معنادار به­ جای معنی­ دار.

  3-2. پس از ویرگول یک فاصله بگذارید و سپس کلمة بعدی را بنویسید. پیش از ویرگول نباید فاصله وجود داشته باشد. مانند: پژوهشگران، گزارش دادند . . .

3-3. نقطه به کلمه ما قبل خود می­ چسبد. پس از نقطه نیز یک فاصله بگذارید و سپس کلمه بعدی را بنویسید.

3-4ـ کلمه­ های لاتین نباید داخل متن فارسی بیایند. به­ جای آنها، معادل فارسی آنها را در متن بنویسید، حتی علائم اختصاری‌ای مانند «اس.پی.اس.اس»، و سپس در اولین ارجاع زیرنویس کنید.

3-5. فونت پانویس­‌ها باید Times New Roman 8 باشد و پس از شماره، نقطه و یک فاصله گذاشته شود و سپس نام خاص لاتین یا توضیحات مربوط نوشته شود. نوشته­ ها و اعداد باید در یک امتداد باشند. برای این کار، اگر دو بار ساب اسکریپت را کلیک کنید، هر دو در یک امتداد قرار خواهند گرفت.

3-6. نباید نام کوچک نویسنده در داخل متن یا پانویس نوشته شود و تنها نام خانوادگی  باید ذکر شود.

3-7. در داخل متن، هر جا که نیاز به استفاده از کمانک (پرانتز) باشد، باید بین حرف آخر کلمة قبل از کمانک و کمانک اول و پس از کمانک دوم و کلمه بعد یک فاصله باشد. مثلاً: بررسی اشمیت (2004) نشان داد . . .

3-8. در منبع‌نویسی داخل متن نیازی نیست به ازای نام هر نویسنده شمارة پانویس بدهید. تمام آنها را پشت سر هم بنویسید و بین آنها علامت "،" بیاورید و پیش از کلمة آخر «و» بگذارید. پس از آخرین نام، شمارة پانویس بگذارید. در پانویس نیز تمام اسامی را پشت سر هم بنویسید. مانند: وینبرگ و گولد1

3-9. در داخل متن به این صورت ارجاع دهید: نام خانوادگی پدیدآورنده، تاریخ نشر، که با همین ترتیب در داخل کمانک می‌آیند؛ مانند: (واعظ موسوی، 2015)

3-10. از آنجا که کتاب‌‌های مربوط به یک نویسنده ‌در فهرست مأخذ به ترتیب تاریخ نشر مرتب می‌شوند، هرگاه در تاریخ واحدی بیش از یک کتاب تدوین شده باشد، باید در کنار تاریخ، نشانه‌هایی از قبیل ”الف“، ”ب“، و جز آن که ترتیب تنظیم مأخذ را نشان می‌دهد درج شود و لازم است همین نشانه‌ها در ارجاع‌های درون متن نیز تکرار شوند؛ مانند: (واعظ موسوی، 2015 الف).

3-11. در مقاله ­های دارای دو نویسنده، به ازای هر بار ارجاع، نام هر دو نویسنده را بیاورید و بین آن ها از «و» ، سپس سال استفاده کنید. مانند: (وینبرگ و گلد، 2002)

 3-12. در مقاله های از سه تا پنج نویسنده، در  اولین ارجاع، نام همة نویسندگان و سال ذکر می‌شود. در دفعات بعد فقط نام اولین نفر و کلمة «همکاران» و سال می‌آید.

 3-13. وقتی که اثری شش نویسنده یا بیشتر داشته باشد، فقط نام خانوادگی نویسندة اول می‌آید (حتی در اولین ارجاع) و به دنبال آن کلمة «همکاران» و سپس تاریخ انتشار اثر.

 3-14. برای کتاب­‌هایی که به فارسی ترجمه شده‌­اند، نام خانوادگی نویسنده اصلی، و ذکر واژة «ترجمة» و سپس نام خانوادگی مترجمان و تاریخ انتشار اثر در داخل کشور خواهد آمد.

 3-15. زمانی که ارجاع درون متن به دو یا بیش از دو منبع باشد، منابع داخل کمانک باید از  سمت راست به چپ و بر اساس قدمت نوشته شوند و با حرف (؛) از یکدیگر جدا شوند.

 

  4. نحوۀ نگارش منابع مورد استفاده

منابعی که در متن استفاده می‌شوند باید مطابق با دستورالعمل«ای.پی.ای» به صورت زیر معرفی شوند:

 • تعداد منابع بیش از 40 شماره نباشد.
 • در انتهای مقاله، منابع به ترتیب حروف الفبا، آورده شوند.
 • منابع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی نوشته و در داخل پرانتز واژه  (Persian) آورده شود.
 • نام اختصاری نشریات آورده شود.
 • از اندنوت یا رفرنس منیجر استفاده شود.
 • در مقالات پژوهشی حداقل 30 مقاله و در مقالات مروری حداقل 10 مقاله از منابع معتبر 10 سال اخیر باشد.
 • ارجاعات درون متنی کاملا منطبق بر منابع انتهای مقاله باشد.
 • منابع انتهای مقاله به اصل مقاله هایپرلینک شود (راهنمای هایپرلینک کردن منابع).
 • در منابع مورد استفاده نام مجله ایتالیک شود.
 •  سال منابع فارسی مورد استفاده در داخل متن به میلادی ذکر شود.

مثال منبع نویسی:

 به عنوان مثال منبع واعظ موسوی، م. و موسوی، ا. (1393). عوامل مؤثر در موفقیت ورزشی مبتنی بر نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط. مجلة مطالعات روان‌شناسی ورزشی، شمارة 10، ص. 50-25.

 باید بدین صورت نوشته شود:

VaezMousavi, M., and Mousavi, A. (2015). Effective factors in sport achievement based on related theories and models. Journal of Sport Psychology Studies, 10; Pp: 25-50. In Persian

 مقالة تألیفی: نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان. سال انتشار. عنوان مقاله. نام نشریه. شمارة صفحه.

  کتاب تألیفی: نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان. سال انتشار. عنوان کتاب. نوبت چاپ. محل نشر. ناشر.

  کتاب ترجمه‌شده: نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان. سال انتشار متن اصلی. عنوان کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان. سال ترجمه. نوبت چاپ. محل نشر. ناشر.

  پایگاه اینترنتی: ابتدا نشانی  URLو سپس تاریخ بازدید به روز/ماه/ سال.

 پایان‌نامه و گزارش‌های پژوهشی: نام خانوادگی و نام مجری (مجریان). سال نشر. عنوان پایان‌نامه، رساله یا پژوهش. ذکر واژة پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد. رسالة دکتری یا گزارش پژوهشی. محل ارائة گزارش.

 • عکس‌ها، نمودارها و جدول‌های مربوط به مقاله، به همراه شرح کامل آنها در متن اصلی مقاله آورده و شماره‌گذاری شوند. نمودارها و شکل های ارسالی باید اصلی، دقیق و روشن باشند. لازم است جداول بدون استفاده از خطوط عرضی و تنها با استفاده از چند خط طولی (ترجیحاً 3 خط) تنظیم شوند.

 

 ارسال چکیده بلند در مرحله پذیرش مقاله

به منظور صدور نامه پذیرش مقالات، ضروری است چکیده انگلیسی بلنداز طریق سامانه نشریه توسط نویسنده مسؤول مقاله ارسال گردد.

  با عنایت به چشم انداز واحد نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در افق 1400 در راستای هدف کیفی ­سازی و نمایه­ سازی نشریات پژوهشگاه در پایگاه­ های معتبر بین­ المللی به منظور افزایش اعتبار و منزلت نشریه نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین المللی و نظام‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی رسمی، مقرر شد که چکیده بلند انگلیسی 1000 کلمه ای در آخرین نسخه اصلاح شده مقاله (با تاکید بر "مواد و روش" و "نتایج", توسط نویسنده تهیه و از طریق سامانه نشریه ارسال گردد. در صورت نیاز به ویرایش ادبی، مسؤولیت ارسال چکیده بلند انگلیسی مقاله به دارالترجمه بر عهده نویسنده مسؤول مقاله می­باشد.

 

  راهنمای نگارش چکیده انگلیسی بلند (Long Abstract)

 1. عنوان مقاله

 2. نام نویسندگان

  3. وابستگی سازمانی نویسندگان

  4. اهداف (150 کلمه)

  5. مواد و روش ها (300 کلمه)

  6. یافته ها (400 کلمه)

  7. نتیجه گیری (150 کلمه)

  8. کلید واژه ها (سه تا ده کلید واژه)

9. منابع 

حداکثر یک جدول یا نمودار می­تواند در چکیده بلند انگلیسی نمایش داده شود.

کلید واژه ها، منابع و نمودار یا جدول شامل هزار کلمه محسوب نمی­شود.

منابع مرتبط با بخش­های «اهداف» و «مواد و روش­ها»، با اعداد مورد اشاره و استناد قرار گیرند و در انتهای چکیده بلند بر اساس شیوه APA لیست شوند.

   

 5. نکات اداری و تعهدی

 5-1. هیئت تحریریة نشریه در پذیرش، رد یا ویرایش مقاله آزاد است.

5-2. مقالات منتشر شده نباید پیش از این در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی‌ای چاپ شده باشند. در صورت مشاهده این موضوع، مقاله از فرآیند داوری این نشریه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عدم تعهد نویسنده به سایر نشریات علمی کشور، مدیریت نشریه مقالات دیگر آن نویسنده را بررسی  نخواهد کرد.

5-3. ارائه‌دهندۀ مقاله متعهد است تا زمانی که جواب نهایی (پذیرش یا رد) مقاله خود را دریافت نکرده باشد، مقالة خود را به نشریه­های داخلی و خارجی دیگری ارسال نکند.

 5-4. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسندگان است.

 5-5. استفاده از مندرجات نشریه با ذکر کامل مآخذ آزاد است.

 5-6. از به­ کار بردن نام و نام خانوادگی کامل یا مخفف در فایل های ارسالی خودداری شود. ذکر کلمه با نام و بی نام برای عنوان فایل مقاله کافی خواهد بود.

5-7. نامه های پذیرش این نشریه با امضای سردبیر محترم نشریه صادر می گردد.

5-8. بر اساس مجوز کمیسیون بررسی نشریات کشور و طبق مصوبات هیات رئیسه پژوهشگاه، جهت صدور گواهی پذیرش مقالات، مبلغ سیصدهزار تومان از نویسندگانی که مقالات آنان موفق به اخذ پذیرش در این نشریه شده است دریافت می گردد.

5-9. دارا بودن تاییدیه از دارالترجمه معتبر برای چکیده انگلیسی مقاله،  موجب تسریع روند صدور گواهی پذیرش مقاله خواهد شد.

  نشانی سامانۀ نشریه:  http:// http://spsyj.ssrc.ac.ir           پست الکترونیک نشریه:spsyj@ssrc.ac.ir