آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 613
تعداد پذیرش 213
تعداد عدم پذیرش 340

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 271
تعداد مشاهده مقاله 185206
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 62343
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 33 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 293 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 64 روز
درصد پذیرش 35 %