آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 586
تعداد پذیرش 210
تعداد عدم پذیرش 332

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 271
تعداد مشاهده مقاله 175489
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 54470
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 33 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 294 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 28 روز
درصد پذیرش 36 %