نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه بیرمنگام

چکیده

هدف پژوهش مقایسه توجه انتخابی به محرک‌های دردناک و گوش‌به‌زنگی به آسیب مجدد در ورزشکاران با و بدون سابقه آسیب‌دیدگی عضلانی اسکلتی بود. پژوهش کاربردی و علّی-مقایسه‌ای بود. شست ورزشکار مرد حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای رشته‌های مختلف ورزشی کشور شرکت داشتند. سی نفر از آن‌ها دارای سابقه آسیب‌دیدگی عضلانی-اسکلتی بودند. نمونه‌گیری به صورت دردسترس و هدفمند بود. از پرسش‌نامه حساسیت و گوش‌به‌زنگی نسبت به درد و تکلیف تصویری کاوش نقطه برای سنجش توجه انتخابی استفاده شد. با آزمون تی مستقل داده‌ها تحلیل شدند. گروه با سابقه آسیب‌دیدگی در توجه انتخابی نسبت به محرک‌های دردناک سریع‌تر و گوش‌به‌زنگی بالاتری را کسب کردند. بنابراین توصیه می‌شود که در برنامه‌های توان‌بخشی روانی بعد از آسیب، سوگیری توجهی نسبت به محرک‌های دردناک ورزشکاران و تغییر آن را مد‌نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of injury experience on selective attention to painful stimuli and vigilance to re-injury in athletes

نویسندگان [English]

  • Maryam Kavyani 1
  • Ali Khatibi 2

1 shahidbeheshtiuniversity

2 University of Birmingham

چکیده [English]

The aim of this study was to compare selective attention to painful stimuli and vigilance to re-injury in athletes with and without a history of musculoskeletal injury. The research was applied and causal-comparative. Sixty skilled and semi-professional male athletes from totally different sports of the country participated. Thirty of them had a history of musculoskeletal injuries. Sampling was convenient and purposeful. The pain vigilance and awareness questionnaire (PVAQ) and visual task of dot-probe to measure selective attention was used. data were analyzed by an independent t-test. The group with a history of injury scored higher than the group without a history of injury in selective attention to painful stimuli and vigilance to re-injury. it's so suggested that thought-about the eye bias of athletes and its change, in post-traumatic psychological rehabilitation programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pain
  • Selective attention
  • vigilance
  • musculoskeletal injury