دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر مداخلۀ ذهن‌آگاهی بر اضطراب رقابتی، خودتنظیم‌گری و سطوح آلفا آمیلاز بزاقی در ووشوکاران نخبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

10.22089/spsyj.2018.3914.1397

امیرحسین مهرصفر؛ رسول حمایت طلب؛ نسرین پارسایی؛ الهه حافظی؛ رامین منصوری


2. بررسی مشارکت ورزشی نوجوانان شهر تهران براساس نظریه انگیزش شایستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

10.22089/spsyj.2018.5758.1610

نادیا عباس رشید؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ علی کاشی


3. تأثیر برنامه ذهن‌آگاهی بر اضطراب، خودکارآمدی و عملکرد ورزشکاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

10.22089/spsyj.2019.6590.1696

الهام باقری


4. تأثیر تمرینهای تصمیمگیری بر حافظه کاری، توجه انتخابی و دقت عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.22089/spsyj.2020.8285.1901

مهتا اسکندرنژاد؛ زهرا حسین زاده


5. اضطراب، خبرگی و رفتارهای خیرگی در حین پیش بینی پنالتی در دروازه بان های فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

10.22089/spsyj.2020.8246.1899

علی پشابادی؛ علیرضا فارسی؛ عباس بهرام؛ افخم دانشفر


6. بررسی قابلیت پیش‌بینی عوامل شناختی، توجهی و خود-ادراکی زنان فعال و غیرفعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22089/spsyj.2020.7938.1856

مهسا سلیمانی؛ سید حجت زمانی؛ مهتا اسکندرنژاد


7. بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامۀ توانایی تصویرسازی ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22089/spsyj.2020.7417.1792

فرشید طهماسبی؛ فرزانه حاتمی؛ الهام حاتمی شاه میر


8. بررسی تاثیر شرکت در یک دوره فعالیت ورزشی تفریحی بر خودکارآمدی و تاب‌آوری دبیران تربیت‌بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1399

10.22089/spsyj.2020.8506.1921

ملیحه نعیمی کیا؛ فرخ لقا نجف زاده؛ امین غلامی


9. تأثیر نوع تکلیف و خستگی بدنی بر توانایی تصویرسازی ذهنی ورزشکاران ماهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

10.22089/spsyj.2020.8188.1892

اعظم حیدرزاده؛ فاطمه سادات حسینی؛ اصغر توفیقی


10. رواسازی و پایایی نسخة فارسی پرسش‌نامه هیجان ورزشی (SEQ) در ورزشکاران ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1399

10.22089/spsyj.2020.7128.1757

پروانه شمسی پور دهکردی؛ محمدکاظم واعظ موسوی؛ مینا عابد عشقی


11. تأثیر تمرین ادراکی-حرکتی و ذهن‌آگاهی بر عملکرد تکلیف پرتابی و حافظه کاری فضایی کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

10.22089/spsyj.2020.8905.1961

علیرضا فارسی؛ فاطمه پیریان


12. تأثیر تمرینات عملکردی و بازی ویدئویی فعال بر دوره‌ی بی‌پاسخی روانشناختی زنان سالمند: با پیگیری دو ماهه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

10.22089/spsyj.2020.9116.1988

مهسا شفاعت خسروشاهی؛ الهام عظیم زاده؛ علیرضا فارسی


13. تاثیر عشق به ورزش بر رضایت‌مندی (مطالعه موردی: داوطلبان رویدادهای ورزشی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22089/spsyj.2020.8046.1873

منصور خلیل زاده کوچمشکی؛ فرشاد تجاری؛ سید حمید سجادی هزاوه


14. تاثیر نوع سیستم‌های مغزی رفتاری بر سلامت روانشناختی ورزشکاران و غیرورزشکاران: بررسی نقش جنسیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22089/spsyj.2020.7530.1808

پروانه شمسی پور دهکردی؛ مهین عقدایی؛ راضیه ساجدی؛ مهتاب حیدری


15. تاثیر تمرینات پیلاتس، تی.آر.ایکس و ترکیبی بر تحکیم حافظة حرکتی زنان میان‌سال: دورة پیگیری یک ماهه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

10.22089/spsyj.2020.8699.1940

فریده آذرپی؛ امیر شمس؛ مهدی نمازی زاده


16. اثر تکلیف دوگانه حرکتی شناختی بر کارکردهای اجرایی سالمندان دارای اضافه وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22089/spsyj.2020.9025.1976

ندا نوریان؛ فرهاد قدیری؛ رسول یاعلی؛ حمید رجبی


17. بررسی تاثیر شبکه های مجازی بر درگیری ذهنی ورزشکاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

10.22089/spsyj.2020.9270.2010

پروین آزادگان؛ شهاب بهرامی؛ کوروش ویسی


18. بررسی عوامل موثر روانی بر موفقیت و شکست ورزشکاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.22089/spsyj.2020.9374.2026

زاهد محمدی؛ مژگان خدامراد پور؛ مظفر یکتایار؛ سمیرا علی آبادی


19. ارتباط جو خودمحور و تکلیف‌محور در کلاس ورزش با انواع مختلف انگیزش در دانش‌آموزان دختر نوجوان: رویکردی بر نظریه‌های خودمختاری و هدف پیشرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1399

10.22089/spsyj.2020.9109.1986

زهرا فتحی رضائی؛ الهام خداداده؛ سید حجت زمانی


20. نقش خودکار آمدی عمومی و مقاومت روان‌شناختی بر مدیریت روان‌شناختی در بسکتبالیست‌های لیگ برتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22089/spsyj.2020.9224.2003

سیما مکاری ساعی؛ فاطمه سادات حسینی؛ مالک احمدی


21. بررسی تاثیر مشارکت در ورزش همگانی بر سالم زیستی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22089/spsyj.2020.9406.2031

خلیل شیخیانی؛ احمد ترکفر؛ سید احسان امیرحسینی؛ ابراهیم خوشنام


22. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه رشد اجتماعی بازیکنان حرفه‌ای فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22089/spsyj.2020.9410.2033

محمدباقر عسکرنیا؛ محمدرحیم نجف زاده؛ حمید جنانی؛ جعفر برقی مقدم


23. بررسی ارتباط و مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ورزشی و آسیب‌پذیری روان‌شناختی ورزشکاران رشته‌های انفردی و گروهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22089/spsyj.2020.8987.1973

علیرضا آقابابا؛ جواد بگیان کوله مرزی


24. پیش‌بینی اعتیاد به تمرین بر اساس استرس، کمال‌گرایی و خودناتوان‌سازی در دانشجویان ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22089/spsyj.2021.9198.1997

مریم کاویانی؛ محمد باقر نجاتی؛ علیرضا فارسی


25. رابطه عملکرد مهارت‌های هماهنگی حرکتی با توانایی همدلی شناختی و عاطفی کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22089/spsyj.2021.9543.2055

بنفشه قاهری؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی؛ احمدرضا عرشی


26. تأثیر ناگویی هیجانی بر ملال فراغت و تنهایی اجتماعی با نقش تعدیلگر فعالیت بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

10.22089/spsyj.2021.9051.1981

ابوالفضل مرادی؛ جاسم منوچهری؛ زینت نیک آئین


28. نقش ابعاد زیبایی‌شناختی در اماکن ورزشی بر جذب افراد به ورزش در شهروندان تاجیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

10.22089/spsyj.2021.9628.2063

علی علیزاده؛ العابدین کابالیوف


29. شناسایی عوامل مؤثر بر طرد شدن از محیط‌های ورزشی از دیدگاه کارکنان اداره ورزش و جوانان غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

10.22089/spsyj.2021.9584.2058

بهیه زارعی؛ مظفر یکتایار؛ کوروش ویسی؛ مژگان خدامرادپور


30. روابط علّی فرآیندهای شناختی و عاطفی تمایل به تغییر با مولفه های مدل تعهد ورزشی در ورزشکاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.22089/spsyj.2019.5871.1623

شهرزاد اسماعیلی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی


31. تاثیر آموزش مهارت های روان شناختی بر درک موفقیت ورزشی بازیکنان فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

10.22089/spsyj.2021.8890.2022

لطیف جعفری گیلانده؛ یاسر مدنی؛ محمد خبیری؛ مسعود غلامعلی لواسانی


32. ارتباط فعالیت بدنی با درگیری تحصیلی و عوامل روان‌شناختی دانشجویان در دوران قرنطینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.22089/spsyj.2021.9971.2096

ابوالفضل مهدی لو؛ احسان زارعیان؛ امیر حسین جمشیدی


33. تاثیر برنامه تمرین متوالی حافظه ای بر عملکرد حافظة کاری جوانان: بررسی نقش واسطه‌ای برتری جانبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1400

10.22089/spsyj.2021.9849.2079

محبوبه خانقلی؛ مهدی نمازی زاده؛ صادق نصری؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی


34. تأثیر پویایی اجتماعی بر سرمایة اجتماعی و مشارکت ورزشی کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

10.22089/spsyj.2021.9933.2089

رضا بالدی؛ حسین اکبری یزدی؛ شیوا آزادفدا


35. هنجاریابی مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده (PPFS) در دانشجویان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22089/spsyj.2021.9878.2086

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ محمدرضا کردی؛ فرشاد امامی؛ مهدی بیاتی؛ مصطفی زارعی


36. تاثیر تصویرسازی و مشاهده عمل بر بازنمایی ذهنی و دقت پرتاب آزاد بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22089/spsyj.2021.9948.2091

داود فاضلی؛ ربابه رستمی؛ غلام حسین ناظم زادگان


37. پیامدهای تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

10.22089/spsyj.2021.9498.2046

محمد حسن عبداللهی؛ حسین زارعیان؛ سجاد غلامی؛ علی ابوالحسینی


38. الگوی توسعه نگرش زیست محیطی در دانش‌آموزان با تأکید بر ورزش سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

10.22089/spsyj.2021.9964.2094

فریبا فروزانفر؛ زهرا طالب؛ عصمت مسعودی ندوشن


39. شناسایی شاخص‌های روانشناختی در فرایند جانشین پروری مربیان ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

10.22089/spsyj.2021.10130.2121

شیلا فرهنگیان؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور؛ رسول نظری


40. مقایسه سلامت روانی و میزان افسردگی زنان و مردان فعال و غیرفعال حرکتی در شرایط پاندمی کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.10111.2118

مهدی شهبازی؛ فروغ رادفر؛ کیانا باقرزاده


41. تبیین الگوی ارتباطی فرهنگ اخلاق سازمانی با اخلاق حرفه‌ای در مربیان ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.9958.2092

امیرحمزه سبزی؛ فرشته گل زاده؛ اکبر آقازاده؛ الهه حیدریان بایی


42. تاثیر میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی اوقات فراغت بر توانمندی اجتماعی و رشد اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2020.9600.2060

اسکندر طاهری؛ لیلا جمشیدیان؛ احمد ترکفر؛ مهرزاد مقدسی


43. تدوین الگوی عوامل فردی-روانی و فرهنگی مؤثر بر جانشین‌پروری در معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.10353.2144

سیده فریبا حسینی قوام آباد علیا؛ سید احسان امیرحسینی؛ ولی نوذری


44. تأثیر فشار نظارت و نتیجه حین تصمیم‌گیری بر رفتار جستجوی بینایی بازیکنان فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.10188.2129

اکبر بهلول؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ یوسف مقدس تبریزی


45. رواسنجی پرسشنامه‌ی خُرافه‌پرستی در ورزش در بازیکنان لیگ برتر فوتبال و فوتسال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.9902.2088

بهادر عزیزی؛ مسعود آقایی؛ مهدی طالب پور؛ میعاد خدری


46. بررسی نقش احساس نوستالژی ورزشی بر تمایل هواداران تیم ملی فوتبال به حضور در ورزشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2020.8048.1874

زهرا احمدی زاده؛ فرشاد تجاری؛ زینت نیک آئین؛ عبدالرضا امیرتاش


47. شناسایی و تحلیل عوامل خط‌مشی‌گذاری اخلاق ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.10145.2123

میثم عیوضی؛ علی رضا امیرکبیری؛ فریده حق شناس کاشانی؛ محمدرضا ربیعی مندجین


48. تدوین الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی دبیران تربیت‌بدنی استان آذربایجان شرقی با تکیه بر ارزش‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.10125.2120

سوسن رسولی؛ جعفر برقی مقدم؛ محمدرحیم نجف زاده؛ حمید جنانی


49. توسعة اوقات فراغت معلمان با تأکید بر فعالیت بدنی (کاربرد روش گراندد تئوری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.9961.2093

محمد روحانی؛ کاملیا عبدی؛ سید محمد علی میرحسینی؛ امیر کاظمی


50. عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر به‌کارگیری ابعاد روان‌شناختی و فرهنگی در مدیریت استعداد در ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.10152.2125

رویا علیزاده؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمد کشتی دار


51. آزمون مدل اشتیاق هواداران ورزشی (مورد مطالعه: هواداران لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.10110.2117

طیبه مرادی پور؛ رضا نیک بخش؛ ابالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا


52. بررسی نقش باورهای دینی بر تمایل به استفاده از مواد نیروزا در ورزشکاران حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.9739.2069

رضا نیک بخش


53. اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر اهمال‌کاری تحصیلی و خودشفقت‌ورزی دانش‌آموزان شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2020.7142.1761

اعظم فتحی زادان؛ طیبه تجری


54. اثربخشی تمرینات دوتایی مشارکتی در شرایط مختلف شناختی بر مهارت فورهند تنیس روی میز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.10182.2127

الهه سیاوشی؛ علی حیرانی؛ احسان زارعیان


55. تاثیر جنسیت، تعداد کوشش‌های تمرینی و چرت نیم روزی بر تثبیت/تداخل حافظه فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

10.22089/spsyj.2021.9755.2070

مریم احمدی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ پریسا حجازی دینان


56. تأثیر چهار هفته تمرین با و بدون محدودیت جریان خون بر ویژگی‌های روانشناختی و اضطراب بدمینتون بازان ماهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22089/spsyj.2021.10249.2134

مهتا اسکندرنژاد؛ جواد وکیلی؛ رقیه علیزاده