مطالعه پژوهشی اصیل

تأثیر خودگفتاری آموزشی، انگیزشی و انتخابی بر انگیزه درونی و دقت آزمون حس وضعیت مفصل آرنج

نسترن نادری راد؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی؛ حمیدالله حسنلویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-608 فروردین 781

https://doi.org/10.22089/spsyj.2021.11185.2221

مطالعه مروری

مطالعه پژوهشی اصیل

تاثیر تمرین نوروفیدبک بر شبکه‌های هشدار و جهت‌یابی توجه و عملکرد مهارت پرتاب دارت افراد مبتدی در شرایط اضطراب حالتی- رقابتی

حدیث کاویانی پور؛ علیرضا فارسی؛ علیرضا بهرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

https://doi.org/10.22089/spsyj.2023.13628.2341

اثر بازی های واقعیت مجازی با و بدون تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای بر عملکرد شناختی دختران نوجوان کم تحرک

نسرین شهبازی؛ علی حیرانی؛ احسان امیری؛ دنیل گومز داسیلوا ماچادو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

https://doi.org/10.22089/spsyj.2024.15524.2432

ارتباط همدلی با فعالیت نورون‌های آینه‌ای در تکلیف لیدر-پیرو: شواهد عصب-روان شناختی و کینماتیکی

معصومه دوستی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهام شیرزاد عراقی؛ علی قاضی زاده احسائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

https://doi.org/10.22089/spsyj.2024.15679.2437