دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی مشارکت ورزشی نوجوانان شهر تهران براساس نظریه انگیزش شایستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

10.22089/spsyj.2018.5758.1610

نادیا عباس رشید؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ علی کاشی


2. تأثیر تمرینهای تصمیمگیری بر حافظه کاری، توجه انتخابی و دقت عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.22089/spsyj.2020.8285.1901

مهتا اسکندرنژاد؛ زهرا حسین زاده


3. بررسی قابلیت پیش‌بینی عوامل شناختی، توجهی و خود-ادراکی زنان فعال و غیرفعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22089/spsyj.2020.7938.1856

مهسا سلیمانی؛ سید حجت زمانی؛ مهتا اسکندرنژاد


4. بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامۀ توانایی تصویرسازی ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1399

10.22089/spsyj.2020.7417.1792

فرشید طهماسبی؛ فرزانه حاتمی؛ الهام حاتمی شاه میر


5. تأثیر نوع تکلیف و خستگی بدنی بر توانایی تصویرسازی ذهنی ورزشکاران ماهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

10.22089/spsyj.2020.8188.1892

اعظم حیدرزاده؛ فاطمه سادات حسینی؛ اصغر توفیقی


6. رواسازی و پایایی نسخة فارسی پرسش‌نامه هیجان ورزشی (SEQ) در ورزشکاران ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1399

10.22089/spsyj.2020.7128.1757

پروانه شمسی پور دهکردی؛ محمدکاظم واعظ موسوی؛ مینا عابد عشقی


7. تأثیر تمرین ادراکی-حرکتی و ذهن‌آگاهی بر عملکرد تکلیف پرتابی و حافظه کاری فضایی کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

10.22089/spsyj.2020.8905.1961

علیرضا فارسی؛ فاطمه پیریان


8. تأثیر تمرینات عملکردی و بازی ویدئویی فعال بر دوره‌ی بی‌پاسخی روانشناختی زنان سالمند: با پیگیری دو ماهه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

10.22089/spsyj.2020.9116.1988

مهسا شفاعت خسروشاهی؛ الهام عظیم زاده؛ علیرضا فارسی


9. ارتباط جو خودمحور و تکلیف‌محور در کلاس ورزش با انواع مختلف انگیزش در دانش‌آموزان دختر نوجوان: رویکردی بر نظریه‌های خودمختاری و هدف پیشرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1399

10.22089/spsyj.2020.9109.1986

زهرا فتحی رضائی؛ الهام خداداده؛ سید حجت زمانی


10. نقش خودکار آمدی عمومی و مقاومت روان‌شناختی بر مدیریت روان‌شناختی در بسکتبالیست‌های لیگ برتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

10.22089/spsyj.2020.9224.2003

سیما مکاری ساعی؛ فاطمه سادات حسینی؛ مالک احمدی


11. پیش‌بینی اعتیاد به تمرین بر اساس استرس، کمال‌گرایی و خودناتوان‌سازی در دانشجویان ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22089/spsyj.2021.9198.1997

مریم کاویانی؛ محمد باقر نجاتی؛ علیرضا فارسی


12. رابطه عملکرد مهارت‌های هماهنگی حرکتی با توانایی همدلی شناختی و عاطفی کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22089/spsyj.2021.9543.2055

بنفشه قاهری؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ مهدی شهبازی؛ احمدرضا عرشی


13. نقش ابعاد زیبایی‌شناختی در اماکن ورزشی بر جذب افراد به ورزش در شهروندان تاجیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

10.22089/spsyj.2021.9628.2063

علی علیزاده؛ العابدین کابالیوف


14. شناسایی عوامل مؤثر بر طرد شدن از محیط‌های ورزشی از دیدگاه کارکنان اداره ورزش و جوانان غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

10.22089/spsyj.2021.9584.2058

بهیه زارعی؛ مظفر یکتایار؛ کوروش ویسی؛ مژگان خدامرادپور


15. تاثیر برنامه تمرین متوالی حافظه ای بر عملکرد حافظة کاری جوانان: بررسی نقش واسطه‌ای برتری جانبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1400

10.22089/spsyj.2021.9849.2079

محبوبه خانقلی؛ مهدی نمازی زاده؛ صادق نصری؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی


16. هنجاریابی مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده (PPFS) در دانشجویان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22089/spsyj.2021.9878.2086

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ محمدرضا کردی؛ فرشاد امامی؛ مهدی بیاتی؛ مصطفی زارعی


17. تاثیر تصویرسازی و مشاهده عمل بر بازنمایی ذهنی و دقت پرتاب آزاد بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22089/spsyj.2021.9948.2091

داود فاضلی؛ ربابه رستمی؛ غلام حسین ناظم زادگان


18. شناسایی شاخص‌های روانشناختی در فرایند جانشین پروری مربیان ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1400

10.22089/spsyj.2021.10130.2121

شیلا فرهنگیان؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور؛ رسول نظری


19. تبیین الگوی ارتباطی فرهنگ اخلاق سازمانی با اخلاق حرفه‌ای در مربیان ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.9958.2092

امیرحمزه سبزی؛ فرشته گل زاده؛ اکبر آقازاده؛ الهه حیدریان بایی


20. تدوین الگوی عوامل فردی-روانی و فرهنگی مؤثر بر جانشین‌پروری در معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.10353.2144

سیده فریبا حسینی قوام آباد علیا؛ سید احسان امیرحسینی؛ ولی نوذری


21. تأثیر فشار نظارت و نتیجه حین تصمیم‌گیری بر رفتار جستجوی بینایی بازیکنان فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.10188.2129

اکبر بهلول؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ یوسف مقدس تبریزی


22. رواسنجی پرسشنامه‌ی خُرافه‌پرستی در ورزش در بازیکنان لیگ برتر فوتبال و فوتسال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.9902.2088

بهادر عزیزی؛ مسعود آقایی؛ مهدی طالب پور؛ میعاد خدری


23. شناسایی و تحلیل عوامل خط‌مشی‌گذاری اخلاق ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.10145.2123

میثم عیوضی؛ علی رضا امیرکبیری؛ فریده حق شناس کاشانی؛ محمدرضا ربیعی مندجین


24. تدوین الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی دبیران تربیت‌بدنی استان آذربایجان شرقی با تکیه بر ارزش‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.10125.2120

سوسن رسولی؛ جعفر برقی مقدم؛ محمدرحیم نجف زاده؛ حمید جنانی


25. توسعة اوقات فراغت معلمان با تأکید بر فعالیت بدنی (کاربرد روش گراندد تئوری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.9961.2093

محمد روحانی؛ کاملیا عبدی؛ سید محمد علی میرحسینی؛ امیر کاظمی


26. عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر به‌کارگیری ابعاد روان‌شناختی و فرهنگی در مدیریت استعداد در ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.10152.2125

رویا علیزاده؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمد کشتی دار


27. آزمون مدل اشتیاق هواداران ورزشی (مورد مطالعه: هواداران لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.10110.2117

طیبه مرادی پور؛ رضا نیک بخش؛ ابالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا


28. اثربخشی تمرینات دوتایی مشارکتی در شرایط مختلف شناختی بر مهارت فورهند تنیس روی میز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

10.22089/spsyj.2021.10182.2127

الهه سیاوشی؛ علی حیرانی؛ احسان زارعیان


29. تاثیر جنسیت، تعداد کوشش‌های تمرینی و چرت نیم روزی بر تثبیت/تداخل حافظه فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

10.22089/spsyj.2021.9755.2070

مریم احمدی؛ پروانه شمسی پور دهکردی؛ پریسا حجازی دینان


30. تأثیر چهار هفته تمرین با و بدون محدودیت جریان خون بر ویژگی‌های روانشناختی و اضطراب بدمینتون بازان ماهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22089/spsyj.2021.10249.2134

مهتا اسکندرنژاد؛ جواد وکیلی؛ رقیه علیزاده


31. تأثیر طردشدگی در محیط کار بر عملکرد شغلی با نقش میانجی سرمایة روان‌شناختی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1400

10.22089/spsyj.2021.10273.2136

شمس الدین رضایی؛ امیرحسین منظمی


32. تأثیر مشارکت در ورزش بر سازگاری روانشناختی کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1400

10.22089/spsyj.2021.10222.2131

رضا بالدی؛ حسین اکبری یزدی؛ شیوا آزادفدا


33. اضطراب بیماری کرونا در ورزشکاران رشتۀ بدنسازی: نقش ذهن‌آگاهی ورزشی و استحکام روانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

10.22089/spsyj.2021.10375.2147

سعید آریاپوران؛ سید ولی الله موسوی


34. روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة هویت اجتماعی در ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

10.22089/spsyj.2021.10305.2138

ستاره غلامی نژاد؛ امیر شمس؛ مهدی نمازی زاده


35. تأثیر مدل‌های مختلف تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر تکانش‌گری داوران ورزشی: نقش سبک‌های رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.22089/spsyj.2021.10300.2137

شهروز غایب زاده؛ شیرین زردشتیان؛ حسن صبوری مقدم؛ احسان امیری؛ لوئیس-سولال گیبوین


36. طراحی مدل استعدادیابی ورزش دانش‌آموزی با تأکید بر عوامل روان‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.22089/spsyj.2021.10242.2133

بی تا قبادی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی


37. تاثیر تصویرسازی ذهنی و تمرین بدنی برتکلیف پیگردی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

10.22089/spsyj.2021.10627.2187

الهام شبان؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی


38. تأثیر خودگویی با شکل‌های گرامری متفاوت بر عملکرد تکلیف تولید نیرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.22089/spsyj.2019.6609.1700

حسن دژبان افشرد


39. بررسی عوامل مؤثر بر کنترل رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران نسبت به داوران در فوتبال حرفه‌ای ایران با تاکید بر رفتارهای اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22089/spsyj.2020.8009.1867

یونس محمدزاده افخمی؛ محمدرحیم نجف زاده؛ جعفر برقی مقدم؛ حمید جنانی


40. تاثیر اعتقاد به آخرت‌گرایی و دنیاگرایی بر سلامت روان ورزشکاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

10.22089/spsyj.2021.10276.2140

میرحمید صالحیان؛ الهه حیدریان بایی؛ شیدا رنجبری؛ عهدیه یداله زاده


41. تجربة زیستی آثار روان‌شناختی دوپینگ سیاسی در فوتبال حرفه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

10.22089/spsyj.2021.10442.2155

علی محمد صفانیا؛ رضا نیک بخش؛ امیر دانا


42. ارتباط مسئولیت اجتماعی تیم و قصد حمایتی هواداران لیگ برتر فوتبال : نقش تعدیلگری هویت تیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

10.22089/spsyj.2021.10482.2160

حسین منصوری؛ زهره رضایی؛ عبدالله روزفراخ؛ محمد حسن عبدالهی


43. ارتباط طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با اضطراب اجتماعی ورزشکاران: نقش میانجی خودپندارة بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

10.22089/spsyj.2021.10332.2142

حسین پورعابد؛ فاطمه بهرامی


44. ارتباط گرایش به ورزش، شخصیت و محبوبیت ورزشکار با برند ورزشی در باشگاه‌های ورزشی ایران: آزمون مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

10.22089/spsyj.2021.10395.2148

علیرضا حسنی؛ فرشاد تجاری؛ عبدالرضا امیرتاش


45. روابط ساختاری سلامت‌روان، سلامت‌سازمانی، انگیزة مشارکت و تعهد ورزشی در کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

10.22089/spsyj.2021.10426.2152

سعید کریمی؛ جعفر قهرمانی؛ ابوالفضل قاسم زاده


46. اثربخشی تمرینات بازی در زمین‌های کوچک بر سرسختی ذهنی، لذت فعالیت‌بدنی و عملکرد بازیکنان فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.22089/spsyj.2021.10598.2184

مرضیه انتظاری؛ امیر شمس؛ عباس بهرام


47. اثرات روان‌شناختی جانشینی مربیان در تیم‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.22089/spsyj.2021.10503.2166

شیلا فرهنگیان؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور؛ رسول نظری


48. شناسایی ابعاد سرمایة روان‌شناختی در ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.22089/spsyj.2021.10491.2164

حمزه شمعی؛ کوروش ویسی؛ سمیرا علی آبادی


49. طراحی مدل توانمندسازی روان‌شناختی مربیان در ورزش بر مبنای نظریة داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1400

10.22089/spsyj.2021.10707.2193

محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ سمانه رمضانی؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد


50. مطالعة توسعة رشد اجتماعی در بازیکنان حرفه‌ای فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1400

10.22089/spsyj.2021.10367.2145

محمدباقر عسکرنیا؛ محمدرحیم نجف زاده؛ حمید جنانی؛ جعفر برقی مقدم


51. روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ الکسیتایمیا در ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22089/spsyj.2021.10481.2177

بهادر عزیزی؛ احمد محمودی؛ رضا امین زاده؛ ملیحه سادات آقایی شهری


52. پیش بنی موفقیت ورزشگاران نخبة دو و میدانی بر اساس ابعاد صبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22089/spsyj.2021.10431.2154

جهانگیر آقایی؛ محمد نیک روان؛ رضا صابونچی


53. تاثیر میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی اوقات فراغت بر توانمندی اجتماعی و رشد اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

10.22089/spsyj.2020.9600.2060

اسکندر طاهری؛ لیلا جمشیدیان؛ احمد ترکفر؛ مهرزاد مقدسی


54. تأثیر تمرینات ادراکی-حرکتی و ذهن‌آگاهی بر هوش هیجانی و خودکارآمدی کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22089/spsyj.2021.11188.2222

ابراهیم متشرعی؛ فاطمه پیریان؛ علیرضا فارسی


55. مدلسازی تاب‌آوری در ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22089/spsyj.2021.10582.2181

محمدرضا مقدسی؛ بهزاد ایزدی؛ کیوان شعبانی مقدم


56. ارائه مدل نقش بهزیستی روان‌شناختی و ارزش‌های فرهنگی بر بهره‌وری ورزشکاران رشتة کاراته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.22089/spsyj.2021.10430.2153

محمدعلی باتوانی؛ حمید فروغی پور؛ مجید سلیمانی؛ نجف آقایی


57. اثربخشی تمرینات منتخب مهارت‌های روان‌شناختی (PSTs) ، بر استحکام ذهنی،تعهد ورزشی و مهارت دریبلینگ فوتبالیست‌های نوجوان 13 تا 15 سال مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22089/spsyj.2021.10555.2176

مهدی محمدی نژاد؛ ناصر پازشی؛ سعید نظری


58. نقش نمادهای قومی، ملی و جهان شهرگرایی برندهای ورزشی در انگیزش ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22089/spsyj.2021.10557.2178

شکوفه درسازان؛ شهاب بهرامی؛ بهرام یوسفی


59. بررسی مشابهت و تفاوت تمرین جسمانی و تصویرسازی ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22089/spsyj.2021.10311.2139

اعظم فتحی زادان؛ نازلی ایلچی زاده


60. ارتباط عوامل اجتماعی با تمایلات رفتاری ورزشکاران: نقش واسطه‌ای عوامل روانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22089/spsyj.2021.10921.2203

علی فهیمی نژاد؛ محمدصادق قدیری؛ سیدمصطفی طیبی ثانی؛ هادی باقری


62. نقش مشارکت در فعالیت‌های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایة روان‌شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی: نقش میانجی‌گری حمایت همسالان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

10.22089/spsyj.2021.11078.2216

الهه حیدریان بایی؛ اکبر آقازاده؛ میرحمید صالحیان؛ کاملیا عبدی


63. بررسی نقش مدیریت جنجال بر جو اخلاقی در ورزش هندبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

10.22089/spsyj.2021.10719.2195

متین نجد سمیعی؛ علی محمد صفانیا؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ ابوالفضل فراهانی؛ رضا نیک بخش


64. ارتباط اعتماد به ‌نفس با انگیزه آموزش فعالیت بدنی: نقش واسطه‌ای سواد جسمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1400

10.22089/spsyj.2021.10925.2204

صادق سلطانی؛ سمیه حسینی؛ مریم مختاری دینانی


65. شناسایی عوامل موثر بر عملکرد هیات‌های کاراته در حوزة روان‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.22089/spsyj.2021.10973.2206

محمدعلی گویا؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی


66. تأثیر خودگفتاری آموزشی، انگیزشی و انتخابی بر انگیزه درونی و دقت آزمون حس وضعیت مفصل آرنج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.22089/spsyj.2021.11185.2221

نسترن نادری راد؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی؛ حمیدالله حسنلویی


67. پیش بینی بهره وری روان شناختی کاراته کاها بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.22089/spsyj.2021.10632.2190

محمدعلی باتوانی؛ حمید فروغی پور؛ مجید سلیمانی؛ نجف آقایی


68. نقش فضای مجازی بر واکنش‌های رفتاری و هیجانی ورزشکاران: مطالعه موردی نام‌های تجاری در ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

10.22089/spsyj.2020.8707.1942

سیده راضیه دستغیب؛ احمد ترک فر؛ سید علی میرحسینی؛ لیلا جمشیدیان


69. تأثیر تمرین بدنی و تصویرسازی در شرایط خستگی ذهنی بر تلاش شناختی در نوآموزان بسکتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22089/spsyj.2021.11198.2223

مه پری قاسم نژاد؛ مهین عقدایی؛ علیرضا فارسی


70. ارائة مدل بهبود کیفیت زندگی کاری با تاکید بر سازگاری روان‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22089/spsyj.2021.11030.2212

کیوان انتظامی لاهیجانی؛ نیما ماجد؛ رحمیم رمضانی نژاد


71. اثر دوران قرنطینه خانگی بر میزان فعالیت بدنی و خلق دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22089/spsyj.2021.10575.2179

مظفر یکتایار؛ علیرضا آقابابا؛ مژگان خدامرادپور؛ هادی روحانی؛ مقصود نبیل پور


مقاله مروری

72. اثربخشی مداخله نوروفیدبک بر بهینه‌سازی عملکرد ورزشکاران: مرور نظام‌دار، فرا تحلیل و پیشنهاد یک الگوی نظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22089/spsyj.2021.11070.2214

امین امینی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی


مقاله پژوهشی

73. نقش عدم امنیت شغلی در دوره شیوع ویروس کرونا بر سلامت ذهنی مربیان مدارس فوتبال با نقش میانجی رفاه مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22089/spsyj.2021.11312.2232

ناصر بای؛ علی چوری؛ حمید قزلسفلو