مطالعه پژوهشی اصیل

تاثیر برنامه تمرین متوالی حافظه ای بر عملکرد حافظة کاری جوانان: بررسی نقش واسطه‌ای برتری جانبی

محبوبه خانقلی؛ مهدی نمازی زاده؛ صادق نصری؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1400

https://doi.org/10.22089/spsyj.2021.9849.2079

تأثیر خودگفتاری آموزشی، انگیزشی و انتخابی بر انگیزه درونی و دقت آزمون حس وضعیت مفصل آرنج

نسترن نادری راد؛ بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی؛ حمیدالله حسنلویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-608 فروردین 781

https://doi.org/10.22089/spsyj.2021.11185.2221

نقش فضای مجازی بر واکنش‌های رفتاری و هیجانی ورزشکاران: مطالعه موردی نام‌های تجاری در ورزش

سیده راضیه دستغیب؛ احمد ترک فر؛ سید علی میرحسینی؛ لیلا جمشیدیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

https://doi.org/10.22089/spsyj.2020.8707.1942

مطالعه مروری

مطالعه پژوهشی اصیل

قیود سه‌گانه و فعالیت بدنی در دختران نوجوان: نقش میانجی اضطراب بدنی اجتماعی (بر اساس آموزش غیرخطی)

زهرا فتحی رضائی؛ سمانه نهروانی؛ سید حجت زمانی؛ محمدتقی اقدسی؛ کوثر عباس‌پور؛ بهزاد بهزادنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

https://doi.org/10.22089/spsyj.2022.11940.2271

تاثیر تمرین نوروفیدبک بر شبکه‌های هشدار و جهت‌یابی توجه و عملکرد مهارت پرتاب دارت افراد مبتدی در شرایط اضطراب حالتی- رقابتی

حدیث کاویانی پور؛ علیرضا فارسی؛ علیرضا بهرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

https://doi.org/10.22089/spsyj.2023.13628.2341

بررسی عوامل مؤثر بر کنترل رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران نسبت به داوران در فوتبال حرفه‌ای ایران با تاکید بر رفتارهای اخلاقی

یونس محمدزاده افخمی؛ محمدرحیم نجف زاده؛ جعفر برقی مقدم؛ حمید جنانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22089/spsyj.2020.8009.1867

نقش مشارکت در فعالیت‌های اوقات فراغت ورزشی بر سرمایة روان‌شناختی کودکان دارای آسیب اقتصادی: نقش میانجی‌گری حمایت همسالان

الهه حیدریان بایی؛ اکبر آقازاده؛ میرحمید صالحیان؛ کاملیا عبدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22089/spsyj.2021.11078.2216

تاثیر بازی های ملی بر انسجام تیمی و نقش میانجی گری آن بر شاخص های ناکارآمدی ورزشکاران رشته های برخوردی و غیربرخوردی

مجتبی دهستانی اردکانی؛ مرتضی پور آذر؛ بهشته اقبالی؛ حسین صمدی؛ نشمین عزیزی دارابخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1402

https://doi.org/10.22089/spsyj.2023.14722.2393